Ivana Milenović Popović (1981)

Glumica i projekt menadľerka DAH Teatra

Ivana Milenović Popović ( 1. juli 1981. Beograd)
E-mail: ivana.milenovic@dahteatarcentar.com, iiwaannaa@yahoo.com

• Samostalna umetnica / glumica
• Članica Udruženja dramskih umetnika Srbije
• Glumica, koordinatorka programa, menadžerka projekata DAH Teatra

• MA - Kulturna politika i menadžment (interkulturalizam i medijacija na Balkanu), UNESKO katedra, Univerzitet umetnosti u Beogradu zajednički program sa Univerzitetom Lion 2, Lion, Francuska
• Filološki fakultet u Beogradu - odsek za slovački jezik i književnost

Nakon diplomiranja na Filoloąškom fakultetu, odsek za slovački jezik i knjľiževnost na Univerzitetu u Beogradu (2006) zavrąšava master studije na UNESKO-voj katedri za kulturnu politiku i menadžľment (2013) na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i Lionu.

Praktikovala je klasični balet (završena nižľa baletksa škola "Lujo Davičo") i moderni ples viąše od deset godina. Zbog svog profesionalnog angažľmana u pozoriąštu kao glumica od 2005. godine postala je član Udruľženja dramskih umetnika Srbije (2010), i stekla profesionalni status - samostalne umetnice - glumica.
Uporedo sa umetničkom karijerom u DAH Teatru, razvija se i kao stručnjak u oblasti menadžľmenta u umetnosti. Učestvovala je u produkciji, planiranju, organizaciji, upravljanju i promociji aktivnosti DAH Teatra, kao i u raznim radionicama, konferencijama, programima za mlade, performansima, nacionalnim, internacionalnim i EU projektima. Učestvovala je na brojnim lokalnim, regionalnim i međunarodnim seminarima i konferencijama u oblasti savremenog teatra, kulturne politike, menadľžmenta u kulturi, interkulturalnog dijaloga, kulturne diplomatije, politike sećanja i izgradnje mira. Njeni istražľivački interesi uključuju savremeno pozorišąte, interdisciplinarnu teoriju izvođačkih umetnosti (sa fokusom na glumu), predstave za i u javnom prostoru, politiku sećanja, transformaciju konflikta i izgradnja mira kroz umetnost i kulturu. Ž®ivi i radi u Beogradu.

 

 

   
Dah Teatar - Centar za pozorišna istraživanja

 

english kontakt i kako do nas o nama predstave radionice predavanja internacionalna skola gostovanja mreza i saradnja festivali i susreti programi za mlade demonstracije rada partneri unutar laboratorije projekti