TEATAR KAO PUT ISCELJENJA -
FESTIVAL I KONFRENCIJA

Beograd, 23. - 27. maj 2003.

U BITEF TEATRU, NARODNOM POZORIŠTU, KULTURNOM CENTRU REX,
DAH TEATRU CENTRU ZA POZORIŠNA ISTRAZIVANJA

Festival posvećujemo Leni Ekhem


Festival i konferencija "Teatar kao put isceljenja" je okupila internacionalnu grupu umetnika i teoretičara koji se u svom radu bave pitanjima izlečenja i transformacije teških iskustava koristeći pozorišne tehnike.

Ova pitanja su izuzetno značajna za našu zemlju u ovom periodu ali i internacionalno, imajući u vidu savremenu svetsku istoriju. Najvažnija pitanja koja su bila u fokusu ove konferencije i festivala su: Koja je uloga i moć teatra i umetnosti u istraživanju sadržaja vezanih za izlečenje i pomirenje? Kakva je moć umetnosti pri suočavanju sa zločinima počinjenim u naše ime? Koji su načini izlečenja "rana" načinjenih tokom proteklog perioda u našem regionu? Kakva su iskustva ljudi i umetnika iz drugih zemalja?

Song of The Goat Theatre
Rita Superbi - Taiko Ritmovi
Stela Chiveshe svira Mbiru


Rituali i šamanisticka praksa su ishodišta teatra. Poznavanje kosmosa, zvezda, lekovito bilje i ceremonije izlečenja su prethodile savremenoj medicini. Umetnost pa i teatar kakav ga poznajemo danas se odvojio od svakodnevnog zivota kao i moderna medicina.

Naš svet karakteriše odvojenost funkcija različitih oblasti znanja i umetnosti, ali i težnja da se one ponovo na neki način spoje ili prožmu. Savremeni teatar sve više preuzima na sebe ulogu duhovnih disciplina a njegova isceliteljska moć sve je očiglednija.
Na neki način se vraćamo počecima.
Jadranka Anđelić

Ovim Festivalom smo označili početak rada DAH Teatra Centra za pozorišna istraživanja u novom prostoru, u Marulićevoj 8, u Beogradu.


O programu i učesnicima
Program festivala


 

 
Dah Teatar - Centar za pozorišna istraživanja