Pozorišna akcija Ne/Vidljivi grad 10 godina
Novi Sad, Inđija i Beograd

Režija i dramaturgija: Dijana Milošević
Saradnice na dramaturgiji: Ivana Milenović Popović i Maja Mitić
Glumci: Đorđe Dragićević, Milica Janković, Kristina Kika Jovanović, Ivana Milenović Popović, Maja Mitić, Ivan nikolić, Anđela Popović
Muzičari: Nemanja Ajdačić i Uglješa Majdevac
Tekstopisac rep numere: Filip Brajković
Ogranizacija: Nataša Novaković
Fotografija: Una Škandro
Kostim: DAH Teatar
Produkcija: DAH Teatar

Polazeći od činjenice da su naši gradovi, u svojoj dalekoj prošlosti, a pogotovo danas, multi-etnički gradovi, sa velikim brojem stanovnika različitog porekla i kutura i da je ta svest izbledela usled naleta kriza i ratova koji su stvarali multietničke tenzije, a ne razumevanje,  kreirali smo projekat koji se bavi promocijom različitih etničkih kultura koje koegzistiraju danas.

Okrugli sto
U okviru okruglog stola održale su se projekcije filma Ne/Vidljivi grad kao i javna diskusija kojom želimo da osvetlimo našu kulturnu sliku iz perspektive multietničnosti,  skrenemo pažnju na postojeću situaciju kao i da multietničku strukturu gradova u Srbiji i bogatstvo različitih kultura učinimo vidljivijim.

Projekat su podržali: 
AP Vojvodina -  Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
Ministarstvo kulture Republike Srbije 
ERSTE Banka
Grad Beograd - Gradski sekretarijat za kulturu 

 

 

 

 

 

   
Dah Teatar - Centar za pozorišna istraživanja