Prelazeći liniju

Dramaturgija i režija:
Dijana Milošević
Igraju:
Maja Vujović
Sanja Krsmanović Tasić
Ivana Milenović Popović
Scenografija:
Neša Paripović
Kostim:
Dah Teatar Centar za pozorišna istraživanja
Zvuk:
Jugoslav Hadžic
Svetlo:
Radomir Stamenković

Pogledajte insert iz predstave


Predstava DAH Teatra koja  se zasniva na tekstovima  iz knjige " Ženska strana rata" u izdanju aktivističke grupe Žene u crnom (2007).
Knjiga je zbornik autentičnih svedočenja žena o ratovima koji su vođeni na tlu nekadašnje Jugoslavije od 1991-1999. i nastao je kao rezultat jednogodišnjeg istraživanja Žena u crnom uz regionalnu saradnju sa ženskim nevladinim organizacijama koje se bave ljudskim pravima i suočavanjem s prošlošću.
Tekstovi u knjizi su (većinom) već objavljivani u raznim zbornicima i drugim publikacijama ovih nevladinih organizacija i sastoje se od svedočenja, iskaza, pisama, sećanja i prikazuju specifičnost stradanja žena u ratu, ali i njihovu hrabrost i snagu da prevaziđu ratne traume i uspostave normalan život; takođe i važnost solidarnosti sa ženama izvan svih granica i podela.

Sva svedočenja su u prvom licu, bez komentara ili drugih vrsta upotreba ili zloupotreba.

Važan cilj predstave je da se uspostavi proces suočavanja sa prošlošću. Jedan od ciljeva predstave je da dopre do prisutnih i to ne samo na verbalnom, već pre svega na emotivnom i psihološkom nivou. Da podstakne žene da (pro)govore, da beleže i da, preko priznavanja sopstvenih patnji, prepoznaju patnje "druge"; razviju solidarnost i dođu do svesti o suštini ratnog nasilja; da se aktivnije angažuju u demokratskim procesima i aktivnije učestvuju u izgradnji pravednog i trajnog mira.

 

 

 

 

 

 

   
Dah Teatar - Centar za pozorišna istraživanja

 

english kontakt i kako do nas o nama predstave radionice predavanja internacionalna skola gostovanja mreza i saradnja festivali i susreti programi za mlade demonstracije rada partneri unutar laboratorije projekti home