VODIČ KROZ ALTERNATIVNU ISTORIJU BEOGRADA

Antički izvori pominju najstarije ime grada- Singidunum. Kroz vekove , ime grada se menjalo - Singidon, Beli grad, Beograd. Zvali su ga i Kuća ratova, Breg borbe  i slave, Kuća slobode , Alba Graeca, Alba Bulgarica, Bello grado, nandor Alba , Griechisch Weissenburg, Castelbianco......"Vodič kroz Beograd"- Ljubica Ćorović

 

  DAH TEATAR:
Jugoslav Hadžić- glumac i muzičar
Aleksandra Jelić- glumica
Sanja Krsmanović Tasić - glumica
Dijana Milošević - rediteljka
Maja Mitić - glumica

UČESNICI PETE INTERNACIONALNE ŠKOLE DAH Teatra ZA GLUMCE I REDITELJE:

Olivier Bachmann
Linda Forsell
Ana Carina Garber
Barbara Keller
Dita Lang
Howard Scott Lotker
Ivana Milenović
Iva Musić
Hernan Petit
Beatriz Pizano
Macon Reed
Irene Rubio
Mei Ann Teo
Donka Torov
Mirjana Vuković

OSTALI UČESNICI:
Lidija Milić
Nevena Petrović
Mina Timotijević
Kim Warsén FILM:
Neša Paripović

PRODUKCIJA FILMA I DIZAJN PROGRAMA:
Jovan Čekić

PREVOD PROGRAMA:
Sanja Krsmanović Tasić ORGANIZACIJA:
Elizabeta Kurela
Suzana Tasić Anović

KOSTIM:

Milena Ristić

SARADNICI KOSTIMOGRAFA:
Kruna Domić
Smilja Ignjatović
Tijana Joksimović
Sanja Manakoski

SVETLO:

Radomir Stamenković
 

U okviru  svoje pete internacionalne  glumačke i rediteljske  škole DAH Teatar  realizuje  predstavu "Vodič kroz alternativnu istoriju  Beograda". Predstava se  izvodi  na odredjenim punktovima  u užem centru grada - u Bezistanu, parku na Trgu Republike , ispred Centralnog doma Vojske, u Univerzitetskom parku  pored Studentskog trga i na Velikim stepenicama na Kalemegdanu.  Punktovi gde će se odigravati  glavne scene predstave biće povezani procesijom koja će se odvijati u formi "turističkog" obilaska grada , gde "vodiči" - glumci pokazuju pojedine lokacije i interpretiraju njihovu istoriju.

 

Tema predstave jeste alternativna istorija Beograda, dakle ona koja se nužno ne uči u školama , već ona koju ispisuju burni i kompleksni dogadjaji koji su obeležili naš grad tokom proteklih vekova. Ta alternativna istorija Beograda se ogleda u promeni imena ulica u glavnom gradu, što  je svaka generacija Beogradjana doživela bar jedanput tokom svog života.

 Prvi nadjeni zvanični podatak naziva beogradskih ulica (sokaka) potiče iz 1848.god. Nastavlja se prekrštavanje ulica 1896, 1930, 1943, 1946, 1997, 2001...
Kao primer poslužiće glavna ulica našega grada. Naziv Kralja Milana dobija 1872. godine da bi joj  se 1946. ime  promenio u Maršala Tita, potom 1997. godine u  Srpskih vladara , da bi joj se vratilo ime Kralja Milana posle pada Miloševićevog režima.
S obzirom da promena imena ulica  reflektuje promenu politike, sistema, pa i načina života i vrednosti , ona nam puno govori o istoriji našeg grada  tj. naše zemlje i društva. Ta istorija je skrivena i mnogi Beogradjani ne  znaju zašto je do te promene došlo. Mnogi mladji Beogradjani nisu ni svesni tih promena a samim tim i istorije našeg društva koja utiče upravo na njihovu budućnost.
Od 2398 ulica u Beogradu samo 127 nazvano je po izuzetnim ženama.

 

Aktivnosti DAH teatra Centra za pozorišna istraživanja pomogao je:
Rockefeller Brothers Fund

Realizaciju predstave omogućili:
Gradski sekretarijat za kulturu Grada Beograda
Ministarstvo Republike Srbije

 

 

   
Dah Teatar - Centar za pozorišna istraživanja

 

english kontakt i kako do nas o nama predstave radionice predavanja internacionalna skola gostovanja mreza i saradnja festivali i susreti programi za mlade demonstracije rada partneri unutar laboratorije projekti