PRES

Snovi i prepreke (2012)

Časopis Scena, Zoran R. Popović
Novine Blic, Jovan Ćirilov
LUDUS , Jelena Kovačević


Nežno, nežno, nežnije (2011) i Festival "Prenošenje plamena" (2011)

Zbirka medijskih objava
Zbirka medijskih objava
Zbirka medijskih objava
Zbirka medijskih objava

Ne/vidljivi grad (2011/2012)

List of e-media
24 sata, novembar 2012

Politika (online), novembar 2012
Politika (online), novembar 2012

Politika, april 2012
Dah teatar je nosilac projekta EU "Kultura 2007-2013."
45 Bitef 11 Online/ e-bilten Bitef festivala
Blic Online
Nightlife Belgrade
B92
Međunarodni radio srbija
See Cult
Danas

Kod Nastasijevića (2010)

Blic online/imaginarno realni svet negdašnjeg Beograda
Glas javnosti
Prelazeći liniju (2009)

Media Education Center O predstavi "Prelazeći liniju" i nagradi "Jelena Šantić"
E-novine, decembar 2011.
E-novine, decembar 2011.
Novine DANAS, oktobar 2011.
Law Text Culture (Australija), januar 2011.
Bljesak, BH Internet magazin

Politika
"Sastavljena od ličnih ispovesti majki kojima su deca ubijena na sopstvene oči, silovanih žena i svedokinja drugih ratnih užasa, predstava „Prelazeći liniju" postavlja pitanje: Kako uspostaviti poverenje među ljudima na nekada zaraćenim stranama; kako uspostaviti dijalog između traumatskih iskustava s jedne i s druge strane: između žrtve i onoga nedužnog ko pripada kolektivitetu koji je i u njegovo ime od pripadnika drugog kolektiviteta proizveo tu žrtvu? Kako preći granicu neporecivog zlodela, granicu nezaceljivog bola, razdiruće ozlojeđenosti i imobilišućeg srama? Kako da žrtve dotakne stid i sapatnja onih koji su pripadali drugoj strani; kako, bez straha, s one strane svoje emocionalno saučešće s ove?
Da bi se uspostavilo međunacionalno i međudržavno poverenje – da bi se zapravo skinulo breme srama sa savesti nevinih ljudii,  mimo čije volje, a u čije ime su se sejali zločini - potrebno je da država i formalno raskrsti s politikom zločina. Danas, međutim, kadu našoj vlasti participiraju oni koji Slobodana Miloševića - oličenje nacionalnog poraza i moralnog sunovrata koji je uništio ili upropastio sve što je dotakao i u zemlji i u susedstvu - smatraju nacionalnim herojem, apsurdno je uopšte i govoriti o mogućem diskontinuitetu s kriminogenom politikom bivšeg režima. A sve dok se to odista ne učini, glasovi savesti koji „prelaze granicu" čuće se jedino iz prostora alternativne kulture."

Zlatko Paković, Politika 2009

Priča o čaju (2006)

Dnevnik
"Priča o čaju" zamišljena je kao kombinacija tekstova u kojama formalnu ključnu ulogu ima Čehovljeva drama „Tri sestre“,  tlapnja za životom, koji je (uvek) negde drugde. Ono što tri sestre DAH teatra doživljavaju "u vozu za Moskvu" priča je nekog drugog vremena, neke druge zemlje, a tiče se traumatičnih iskustava prethodnih decenija igara života i smrti u Srbiji.
Drugi okvir predstave DAH teatra; iz koje ona crpi i ime, predstavlja priča o čaju (korišćeni fragmenti "Knjige o čaju" Kakuza 'Okakure), uravnoteženju, ali i kolonijalizmu, civilizacijskom imperijalizmu, imperativizmu, s pogubnim posledicama
(...)
Na planu przorišnog jezika DAH teatar razvija jednu izrazito muzikalnu i teatralnu igru, začinjenu glumačkom i dekorativnom koreografijom,  tri sestre ostavljaju snažan utisak scenskog  prisustva, pojačavajući ga direktnim kontaktom-sučeljavanjem-provokacijom s publikom."
Igor Burić, Dnevnik, 2007

Vreme
"Podnaslov predstave Priča o čaju Dah teatra je sasvim adekvatan: reč je, zaista, samo o varijacijama na temu „Tri sestre". Iz Čehovljeve drame se, pored nekoliko kraćih delova teksta, uzima samo osnovni motiv - čežnja junakinja da otputuju za Moskvu. Ovaj motiv se, zatim, misaono proširuje i usložnjava, pa tako ideja putovanja poprima nove i raznovrsne konotacije: od povezivanja različitih civilizacija do kolektivnog prisećanja na zločine.
Motiv povezivanja civilizacija pomera naše interesovanje s podnaslova na naslov. Predstava Priča o čaju počinje kao vrlo razdragan i razigran "salonski ritual" služenja i ispijanja čaja: tri glumice, obučene u kostime iz Čehovljeve epohe, sipaju čaj, zveckaju porcelanskim i staklenim šoljicama, raznose ga i dele gledaocima. Pri tome, govore tekst iz Knjige o čaju Kakuza Okakure (...)
(...)Predstava koja je počela kao veseli građanski ritual ispijanja čaja, završava se kao potresni, pradrevni ritual oplakivanja mrtvih.
 Krug se definitvno zatvara kada se gledaocima, opet u potpunom miru, u šolje s čajem stavljaju minijaturne sveće: prijatni napitak postaje kandilo, radosna čajanka, na kojoj se planira put za Moskvu, postaje pomen onima čiji je životni put surovo i nasilno prekinut u nekoj balkanskoj zabiti zvanoj Štrpci.
Prethodna analiza je pokušaj kritičareve rekonstrukcije - verovatno i dosta lične - jednog zahtevnog i složenog umetničkog koncepta, s izoštrenim etičkim implikacijama. Taj koncept razvijao se u tesnoj saradnji rediteljke Dijane Milošević i izvođača Jugoslava Hadžića, Aleksandre Jelić, Sanje Krsmanović Tasić i Maje Mitić, a putem radioničarskog procesa rada karakterističnog za Dah teatar. Pored slika koje su bile bitne za ovu analizu, predstava Priča o čaju sadrži još dosta metaforičnih, poetičnih, minimalistički stilizovanih, ritualizovanih i izra-zito asocijativnih scena. Sve zajedno, one grade celinu zaokruženu s dva spomenuta scenska rituala (čajanka i pomen)."
Ivan Medenica, Vreme, 2006

Časopisi u kojima je pisano o DAH-u:

Law Text Culture“ (Australija), Januar 2011
Theatre Forum“, Decembar 2010, broj  38
"Theatre Journal", Maj 2012, broj 64
UNESKO-va nova knjiga Intercultural competences: Conceptual and Operational Framework; UNESCO, Paris, 2013 
Članak o projektu DAH Teatra Ne/Vidljivi grad, strana 34

Tmača art“, časopis za dramu. br 39. februar 2008
„Contemporary Theatre review”
„Jat Review”  April 2008
„Jat Review”  Jun2008
„BelGuest” Zima 2007/08
"Jat Review" April, 2007
ANSCHLÄGE’das feministische magazin” Februar 2007
„Theatre Journal“ Decembar 2007
“Orchestra” br. 40/41, april/novembar 2006
40. BITEF”  2006
“Orchestra“  Br.38/39, Januar/mart 2005
„The Open Page”  No.10 ,  2005
„Jat Review”  (specijalno izdanje) KULTURA Sezona 02/03
Scena – časopis za pozorišnu umetnost,  mart/april 2002
„Jat Review”  2002/6
„Theatre Forum” ,2002, No21
Orchestra, No22/23, 2002
„Art Papers“ Mart/April 2001
Southern Theatre No3, leto 2001.   
”Connection” 2001.
Stikkordet”,  No4 2001 (Švedska)
„Beloit College Magazine“  2000.
“Ludus“ Br. 67, septembar 1999
„Magdalena Aotearoa“ , Septembar 1999.
ŽENE NA DELU - Bilten ,  8/9
„BELEF 98”, Urbane provokacije 1998.
“INFANT” Festival Info/Bilten No4
“Chain” No9
“Danas”,  1998.
“Unesko glasnik“ No3,
"Pozorište danas" 1998.
„Scena“ 1998.
Žene u crnom, Beograd,  kalendar za 1997
„Voice of Isidora“, Mart 1997. No5
“ The Magdalena“, Oktobar 1997. No 24
„Voice of Isidora“,  januar-februar,  1997.  No13-14 
FIAT” , Podgorica, 1996.
„Nezavisni“, Novemabr 1996.  No197.
„Theatre Journal“, decembar 1996.
„Beorama“, Maj 95. No2
„Beorama“, Oktobar 1995. No47
„Dygnet Runt“, Švedska, ?vgust 1995.
 “Scottish Drama”, Zima 1995. No4
“ The Magdalena“, Mart 1995. No 16
„The Magdalena“, Februar1994. No13
„Novi Pančević“, Maj 1994.  No56
“Scena“, Maj-Avgust 1994.  No4 
„New moment“, leto 1994. No 2
"Književna reč”, April 1992.  No393-394

Knjige u kojima je pisano o Dah-u:

Dnevnik
Queeria Kreativni Tim, Beograd, 2010

Igra – odraz vremena sadašnjeg
Milica Zajcev, UBUS, Beograd, 2009 


Performans i teatar u istočnoj Evropi/Scena koja se menja
(Theatre and Performance in Eastern Europe/The Changing Scene)
Dennis Barnett  i Arthur Skelton , 2008

Umetnost i pobuna
(Art and Upheaval),
William Cleveland, 2008

Srpske pozorišne nagrade
Ratko Stojković, Beograd, 2008


Frauen und Frauenorganisationen im Widerstand in Kroatien, Bosnien und Serbien
Marijana Grasak, Ulrlike Reimann i Kathrin Franke, 2007

Infant prototip
Simon Grabovac, Novi Sad, 2007

Moje monodrame
 Rada Đuričin, Festival monodrame I pantomime, Beograd, 2005

TRANS-GLOBAL READINGS - crossing theatrical boundaries
Caridad Svich, Manchester University Press, Manchester i New York, 2003

Semioločki krugovi – Film, Animacija, Strip, Pozorište, Televizija
Zorica Jevremović, Institut za film , Beograd, Prometej, Novi Sad, 2001

Radical Street Performance and International Anthology
Jan Cohen-Cruz, London i New York, 1998

 

 

 
Dah Teatar - Centar za pozorišna istraživanja

 

english