IZVAN POGLAVLJA – PRISTUP RAZLIČITOSTI

Glavni cilj projekta je da doprinese procesima pristupanja EU i reformisanju društva u Srbiji kroz primenu normi i standarda EU koji promovišu kulturnu raznolikost kao i participativnu demokratiju. [2017 – 2020]

PROJEKAT

Projekat se bavi unapređenjem veština kulturnih i obrazovnih radnika, studenata humanističkih i društvenih nauka, ali i jačanjem OCD-a na lokalnom nivou, kako bi u radu sa mladima zajednički doprineli unapređenju i promociji kulturalnih raznolikosti i prihvatu migranata kroz različite vrste socijalno angažovanih kampanja. Cilj projekta je promocija kulturalnih raznolikosti i participativne demoktarije kao i bolji prihvat migranata u lokalne zajednice u Srbiji.

DAH teatar u projektu učestvuje sa predstavom N/Vidljivi Grad koja se izvodi u Subotici, Bujanovcu, Vranju i Loznici.

AKTIVNOSTI

  • Tri interdisciplinarna seminara za studente društvenih i humanističkih nauka, i umetnosti
  • Treninzi za kulturne i obrazovne radnike;
  • Zajedničke edukativne i kulturne aktivnosti namenjene domicilnoj i migrantskoj deci, u saradnji sa pozorišnom trupom „DAH Teatar“;
  • U saradnji sa DAH Teatrom organizovanje i produkcija socijalno angažovanih pozorišnih predstava o multikulturnom nasleđu naših gradova i životu migranta;
  • Letnja škola za domicilnu i migrantsku decu; Javne debate na temu promocije i poštovanja kulturalnih različitosti putem obrazovanja;

CILJNE GRUPE: 60 studenata društvenih i humanističkih nauka, i umetnosti; 60 nastavnika u školama kao i predavača i kulturnih radnika u OCD ili institucijama; 240 srednjoškolaca iz domicilne i migrantske populacije; najmanje 12.000 građana u šest gradova; 48 kompetentnih donosioca odluka u lokalnim samoupravama.

Projekat podržan od strane Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji , IPA Program