TRAŽENJE GRADA

U projektu “Traženje grada” glavna tema su “nevidljivi” zidovi u našem gradu, načinjeni od skrivenih istorija i tabua vezanih za naš grad. Skrivena istorija našeg grada manifestuje se i kroz nepostojanje jasnih informacija o tome šta se događalo u prošlosti i u koje svrhe su se koristila određena mesta u gradu. To se pre svega odnosi na zgrade koje još uvek postoje a koje su promenile svoju namenu, kao i na zgrade koje su nekad postojale a danas ih više nema, ali sećanje na njih još uvek traje. [2007]

Kreirajući pozorišnu predstavu upravo na ruševinama biblioteke na Kosančićevom vencu, ideja nam je da bacimo svetlo na “skrivene zidove” tj. na skrivenu istoriju našeg grada. Priča o bombardovanoj biblioteci je priča i o brisanju pamćenja jednog naroda kao i kidanje veze sa univerzalnim duhovnim vrednostima koje čine svaku biblioteku. Želja nam je da ovom predstavom uspostavimo prekinutu nit pamćenja kao i prekinute veze sa svetom .

Heroj svih ratova, Marko Polo, Hajdi i mnogi drugi likovi iz ove predstave će dekonstruisati prošlost na ruševinama biblioteke, na taj način evocirajući život i konstruisati moguću budućnost.

Ruševine takođe nose i drugi aspekt – osim onog destruktivnog ruševine takođe predstavljaju sećanje, srž određene ideje, imaginarni prostor za projektovanje vizija i želja. “Ako postoji nešto lepše od lepe stvari, to je njezina ruševina” – rekao je francuski slikar simbolista Pjer Pivi de Šavan (Peirre Puvis de Chavinne).

Projekat je izveden u saradnji sa pozorištem Fragment iz Švajcarske.

Igraju: Jugoslav Hadžić, Barbara Keller, Sanja Krsmanović Tasić, Ivana Milenović, Lidija Milić,
Maja Mitić, Natalie Müller, Donka Torov, Kristin Vodusek, Mirjana Vuković
Režija i dramaturgija: Dijana Milošević
Koreditelj i asistent: Olivier Bachmann
Dramaturg saradnik: Patrick Bachmann
Scena: Neša Paripović
Kostimi: Milena Ristić i DAH Teatar
Muziku komponovali i izvode: Aleksandra Damnjanović, Nebojša Ignjatović,
Jugoslav Hadžić, Dragan Simeunović
Organizacija: Kristina Mlađenović i Suzana Tasić Anović
DAH Teatar se zahvaljuje: Narodnoj biblioteci Srbije, Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda,JP Gradsko zelenilo, JP Elektrodistribucija Beograd, Nikoli Tasiću, porodici Torov i stanarima Kosančićevog venca.

Teatar Fragment se zahvaljuje na finansijskoj pomoći: Ernst Goehner Stiftung, Zug (CH) Werkraum Warteck pp, Basel (CH) kao i Murielle Bachmann, Philipp Berweger, Jonas Schudel, Patrick Zemp.
REALIZACIJU PODRŽALI