Od septembra do decembra 2020, DAH Teatar razvija projekat koji predvidja niz akcija koje kombinuju digitalni […]
U okviru projekta “Preobražaj teatra ka novoj budućnosti” Umetnici DAH Teatra vodiće ovu onlajn radionicu- vebinar […]
6. MART 2020. Vranje PREDSTAVA “NE/VIDLJIVI GRAD” U AUTOBUSU DAH Teatar i Grupa 484 u okviru […]