Dijana Milošević [1961]

Rediteljka DAH Teatra, profesorka na Institutu za Umetničku Igru Beograd

Dijana Milošević je nagrađivana pozorišna rediteljka, spisateljica i predavačica. Ko-osnovala je DAH Teatar Centar za Pozorišna istraživanja u Beogradu, i već preko 25 godina je njegova vodeća rediteljka.

Bila je umetnička direktorka pozorišnih festivala, predsednica Asocijacije Nezavisnih Pozorišta, predsednica uprave Bitef Teatra i članica upravnog odbora nacionalnog ITI-ja (Međunarodnog Pozorišnog Instituta). Uključena je u rad nekoliko inicijativa za izgradnju mira i sarađuje sa feminističko-aktivističkim grupama.

Pozorišne predstave DAH Teatra u Dijaninoj režiji igrane su na nacionalnom i međunarodnom nivou. Takođe je režirala i predstave drugih pozorišnih kompanija širom sveta.

Ona je poznata predavačica, koja je predavala na svetski poznatim univerzitetima. Piše članke i eseje o pozorištu. Dobitnica je prestižnih stipendija kao što su Fulbrajt i Arts Link. Profesorka je na Institutu za Umetničku Igru u Beogradu.