Dragana Živanović

Menadžer finansija

Specijalista je za finansije sa više od 20 godina iskustva u radu sa međunarodnim i humanitarnim organizacijama za podršku i razvoj građanskog društva. Ključne odgovornosti su organizacija i praćenje finansijsko – administrativnih procedura, kreiranje budžeta, kontrola finansijskih procesa, interna finansijska revizija, finansijsko izvestavanje.

Ceni odgovornost i privrženost timskom radu.