Ivana Milenović Popović [1981]

Glumica i marketing menadžerka DAH Teatra

Nakon diplomiranja na Filološkom fakultetu, odsek za slovački jezik i književnost na Univerzitetu u Beogradu (2006) završava master studije na UNESKO-voj katedri za kulturnu politiku i menadžment (2013) na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i Lionu. Trenutno je na doktorskim studijama na odseku Umetnička igra i performans, na Institutu za umetničku igru u Beogradu.

Igrala je klasični balet (završena baletska škola “Lujo Davičo”) i moderni ples više od deset godina. Članica Udruženja dramskih umetnika Srbije (2010), status samostalna umetnica.

Kao glumica/performerka učestvuje u gotovo svim predstavama DAH Teatra od 2005. godine. Uporedo sa umetničkom karijerom u DAH Teatru razvija se i kao stručnjakinja u oblasti menadžmenta I marketinga u umetnosti.

Učestvuje je u produkciji, planiranju, organizaciji, upravljanju i promociji aktivnosti DAH Teatra. Zajedno sa Dijanom Milošević vodi Internacionalnu školu glume DAH Teatra.

Radi na osmišljavanju, produkciji, fandrejzingu, menadžmentu I realizaciji nacionalnih, internacionalnih I EU projekata DAH Teatra.

Pohađala je i učestvovala na brojnim lokalnim, regionalnim i međunarodnim seminarima i konferencijama u oblasti savremenog teatra, kulturne politike, menadžmenta u kulturi, interkulturalnog dijaloga, kulturne diplomatije, politike sećanja i održivog razvoja.

Njeni istraživački interesi uključuju savremeno pozorište i aktivizam, politiku sećanja i izgradnju mira kroz umetnost, kao i koncept održivog razvoja u oblasti kulture, specifično nezavisnog teatra.