Jadranka Anđelić [1963]

Rediteljka, koosnivačica Dah Teatra Centra za pozorišna istraživanja

Režira i razvija aktivnosti u Dah Teatru Centru za pozorišna istraživanja. Od osnivanja 1991. do 1997. kreira predstave, programe i festivale, gostujuće radionice, pozorišne susrete. Od 1997-2002, režira predstave u Teatru OM u Danskoj i druge međunarodne projekte kao LANDSCAPE of MEMORIES. 2003 – 2007 režirala predstave u DAH Teatru Centru za pozorišna istraživanja pod imenom Jadranka Anđelic Projekat [TRAGAČI, OGLEDALO KOJE IZMIČE] i kreirala aktivnosti Centra sa kolegama. Pokreće dugogodišnji projekat DAH Teatra, Ne/Vidljivi Grad, 2005.

2007/2008 je umetnička direktorka MAPA Srbija, projekat Mobile Academy of Performance Arts [Amsterdam-Holandija]. Selektorka Internacinalnog festivala novog i alternativnog teatra-INFANT u Novom Sadu, Srbija 2009 i 2010.

2008 – 2019, živela i radila u Brazilu [Rio de Žaneiro] gde je kreirala predstave i festivale sa SEQUÊNCIA FILMES, MÚSICAS E CÊNICAS

Umetnička direktorka Internacionalnog festivala žena u scenskim umetnostima – MULTICIDADE, u Rio de Žaneiru 2015. i 2018.

Dobitnica stipendije ARTSLink u SAD, Nju Jork. Sa Dijanom Milošević, dobija priznanje od Euđenia Barbe koji deli svoju nagradu “Luigi Pirandello Award” sa rediteljkama 1997. Dobitnica nagrade Otto Rene Castillo Award u Nju Jorku-SAD za angažovani teatar (sa Dijanom Milošević i Dah Teatrom) 2007, kao i ERSTE Foundation INTEGRATION Award za projekat Ne/Vidljivi Grad, Dah Teatra Centra za Pozorišna istraživanja, 2009. godine.

Sa svojim predstavama i radionicama gostovala je u mnogim zemljama Evrope, u Brazilu, na Grenlandu, u Mongoliji, Maroku, Novom Zelandu, SAD, Singapuru i Velikoj Britaniji.