Stanislava Bojić [1990]

Organizacija

Diplomirala je na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bila je jedna od osnivačica prvog udruženja studenata opšte književnosti „Klub 128“ koji je imao za cilj okupljanje i saradnja studenata komparatistike iz regiona i upoznavanje šire javnosti sa važnošću ove oblasti u našem društvu.

Dugi niz godina radi u humanitarnim organizacijama za podršku i razvoj društva u oblasti edukacije. Volonterski rad je započela u „Centru za integraciju mladih“ u „Svratištu za decu“ i „Programu obrazovanja“. Kroz kreativne radionice, edukativne i kulturne aktivnosti pružala je podršku deci koja se suočavaju sa ekstremnim materijalnim siromaštvom, izložena su diskriminaciji i isključena su iz redovnih tokova i sistema podrške u zajednici. Bila je deo tima programa direktne podrške u „Grupi 484“ čiji je fokus podrška maloletnim migrantima i tražiocima azila kroz edukativne radionice i uključivanje dece u lokalne škole.

Veruje da umetnost i drugačiji pristup obrazovanju moraju da pokreću i budu deo društvene promene. U DAH Teatru je pronašla savršen spoj obe oblasti i deo je organizacionog tima.