UMETNOST ZA LJUDSKA PRAVA je trogodišnji transnacionalni partnerski projekat koji koristi kreativne procese pozorišta, filma i novih digitalnih tehnologija za promociju učenja i podizanje svesti o ljudskim pravima i rodne ravnopravnosti širom Evrope. [2019 – 2022]
Projekat rezultira stvaranjem kolaborativnog modula „Umetnost za ljudska prava“, sastavljenog od nastavnih predavanja koji se sastoje od pet priručnika i knjige „Umjetnost za ljudska prava“ s nacionalnim i međunarodnim istraživanjima u vezi sa ljudskim pravima i rodnom ravnopravnošću.

Pored toga, pet partnerskih organizacija iz Irske, Srbije, Hrvatske, Bugarske i Španije zajednički osmišljavaju novi mešoviti nastavni plan i program „Obuči trenere“ kako bi obučili vaspitače, nastavnike i umetnike kako da sprovedu modul „Umetnost za ljudska prava“ sa odraslim učenicima. uključujući organizacija koje rade sa marginalizovanim grupama u obrazovanju odraslih.

Ciljne grupe uključuju umetnike, nastavnike, odrasle učenike, radnike za razvoj zajednice, voditelje drame i organizacije koje rade na polju ravnopravnosti, inkluzije i ljudskih prava.

PARTNERI: IFES COOP, Valencija/Španija; DAH Teatar, Beograd/Srbija; Mirovna grupa mladih Dunav, Vukovar/Hrvatska; KUTU, Sofija/Bugarska.