ŽENE U RAVNOPRAVNOJ EVROPI

Projekat koristi kreativni process i feministički okvir za istraživanje i promišlja iskustava žena koje žive u Evropskoj Uniji i moći EU polisa da promovišu rodnu ravnopravnost, ljudska prava i inkluziju. [2016 – 2017]

PROJEKAT

Ovaj transnacionalni projekat uključuje četiri evropska partnera iz Irske, Španije, Hrvatske i Srbije i koristi kreativne pocese teatra i filma kao i online resurse u svrhu promovisanja većeg razumevanja ženskih prava i pozitivnih promena koje su se desile na polju rodne ravnopravnosti a kao rezultat pripadanja Evropskoj uniji.

Projekat identifikuje 20 priča pozitivne promene koje su iskusile žene – 5 iz svake zemlje partnera- a koje su proistekle kao rezultat pripadnosti Evropskoj uniji.

Koristeći umetnički i politički aktivizam, projekat promoviše jednakosti i ženska iskustva života u Evropi da bi omogućio da se ženski glas čuje i prizna.

CILJEVI

  • Identifikacije i beleženje iskustava žena koje žive u EU sa fokusom na pozitivnoj promeni na polju rodne ravnopravnosti koja se desila kao rezultat pripadnosti Evropskoj Uniji.
  • Podizanje svesti o ulozi žene i moći EU da promoviše rodnu ravnopravnost, ljudska prava i inkluziju uključujući toleranciju i interkulturalni dijalog.
  • Pružanje informacija o ulozi građana kojom oni mogu da utiču na EU polise. Stimulisanje aktivnog učešća gradjana u debatama sa temom kakvu Evropu žele u budućnosti u odnosu na rodnu ravnopravnost, ljudska prava i inkluziju.

PARTNERI

Smashing Times Theatre and Film Company, Dublin, [Irska] (Nosilac projekta)

Instituto de Formacion Y Estudios Sociales (IFES), Valensija [Španija]

Mirovna grupa mladih Dunav, Vukovar [Hrvatska]

DAH Teatar Centar za pozorišna istraživanja, Beograd [Srbija]

Projekat je podržan od strane Evropske unije, program Europe for Citizens.