OVA VAVILONSKA POMETNJA

Predstava za specifični prostor je nastala na osnovu montaže kreiranih glumačkih materijala i pesama B. Brehta. Ova predstava je nastala iz osećanja neophodnosti njenih stvaraoca da se odrede prema dužnosti umetnika u “mračnim vremenima”. Četvoro glumaca koristeći karaktere anđela progovaraju protiv rata, nacionalizma i destrukcija. [1992]

“U mračnim vremenima, hoće li biti
pevanja u mračnim vremenima?
Da, biće pevanja o mračnim vremenima.”
B. Breht

“U strogo kontrolisanoj, usmerenoj i energetski nabijenoj ritualnoj igri četvoro glumaca Breht je progovorio kao naš najživlji i najsavremeniji savremenik – protiv pokolja i protiv totalitarizma… Moguća hermetičnost znakova suspregnuta je nadasve snažnim, precizno kanalisanim, čistim i svima dostupnim emocijama.” – Dubravka Knežević (PACIFIK, avgust 1992)

“…ova predstava je inicirala scensku igru koja nadilazi samu sebe i koja u poeziji – nimalo slušajno baš socijalno i politički angažovanog Bertolta Brehta, pronalazi pokriće za svoj žestok angažman u vremenu rasplamsavanja ratne histerije na tlu nekadašnje Jugoslavije.” – Aleksandar Milosavljević (Ples na ostacima sveta, Vreme, 4.12.1995)

“Predstavom DAH TEATRA otkriva se istina naše loše svakodnevice, odnosno “kakvo je vreme u kome je razgovor o drveću gotovo zločin”.” Borba (Otmenost uličnog vaspitanja, 23.7.1992)

“Posebno je bila zapažena predstava “Vavilonska pometnja” – drama bunta – protiv sveopšteg ćutanja, mržnje, ogoljenosti na nacion.” – S. Dj. (Bunt protiv zla, Novosti, 07.08.1992)

Igraju: Maja Mitić, Mirela Pavlović, Slobodan Beštić, Varija Đukić, Petar Rajković

Režija: Jadranka Anđelić i Dijana Milošević
Dramaturg: Zoran Lazović
Tekstovi: Bertolt Breht
Kostim: Boris Čakširan
Fotografija: Goran Basarić

Realizaciju podržao Kulturni Centar Beograda