PRELAZEĆI LINIJU

Predstava DAH Teatra koja se zasniva na tekstovima iz knjige ” Ženska strana rata” u izdanju aktivističke grupe Žene u crnom (2007). Knjiga je zbornik autentičnih svedočenja žena o ratovima koji su vođeni na tlu nekadašnje Jugoslavije od 1991-1999. i nastala je kao rezultat jednogodišnjeg istraživanja Žena u crnom uz regionalnu saradnju sa ženskim nevladinim organizacijama koje se bave ljudskim pravima i suočavanjem s prošlošću. [2009]

Tekstovi u knjizi su (većinom) već objavljivani u raznim zbornicima i drugim publikacijama ovih nevladinih organizacija i sastoje se od svedočenja, iskaza, pisama, sećanja i prikazuju specifičnost stradanja žena u ratu, ali i njihovu hrabrost i snagu da prevaziđu ratne traume i uspostave normalan život; takođe i važnost solidarnosti sa ženama izvan svih granica i podela.

Sva svedočenja su u prvom licu, bez komentara ili drugih vrsta upotreba ili zloupotreba.

Važan cilj predstave je da se uspostavi proces suočavanja sa prošlošću. Jedan od ciljeva predstave je da dopre do prisutnih i to ne samo na verbalnom, već pre svega na emotivnom i psihološkom nivou. Da podstakne žene da (pro)govore, da beleže i da, preko priznavanja sopstvenih patnji, prepoznaju patnje “druge”; razviju solidarnost i dođu do svesti o suštini ratnog nasilja; da se aktivnije angažuju u demokratskim procesima i aktivnije učestvuju u izgradnji pravednog i trajnog mira.

Dramaturgija i režija: Dijana Milošević
Igraju: Maja Vujović, Sanja Krsmanović Tasić, Ivana Milenović Popović
Scenografija: Neša Paripović
Kostim: Dah Teatar Centar za pozorišna istraživanja
Zvuk: Jugoslav Hadžić
Svetlo: Radomir Stamenković

Realizaciju podržali: Rekonstrukcija Ženski Fond