MOĆ PAMĆENJA

Projekat se sastoji od istraživačkog procesa, muzičke instalacije i predstave “Prisustvo odsustva”. Bavi se post-traumatskim sećanjem, specifično – pamćenjem koje čuvaju članovi porodica, a koje se odnosi na nestale osobe iz njihove najbliže okoline. [2013]

Najčešće, jedino što ostaje posle nestanka najdražih jeste pamćenje, koje se u različitim formama zadržava u onih koji su bili najbliži i na taj način ih spašavaju od potpunog zaborava. Umetnost, posebno pozorišna umetnost je u stanju da zabeleži i ponovo oživi ta nastojanja, kroz živu reč i prisustvo na sceni. Na taj način, nit života se nastavlja i ni jedan život nije bio uzalud. Kreiranjem predstave koja se bazira na istraživanju smisla tog sećanja, cilj nam je da pomognemo porodicama koje su imale to teško iskustvo da ga transformišu u neku vrstu smisla sa kojim mogu dalje da nastave da žive, kao i da pomognemo proces suočavanja sa prošlošću na našim prostorima.

U okviru projekta realizovala se i pozorišna instalacija “Nestali” u saradnji sa Theaterlabor-om iz Nemačke koja je prezentovana u DAH Teatru i Muzeju Grada Beograda i u Theaterlabor-u, Bielefeld, Nemačka.

Proces rada na predstavi i muzičkoj instalaciji se zasnivao na prikupljanju dokumentarnog materijala kroz intervjue sa porodicama nestalih, istraživanje brojne dokumentacije i literature koja se odnosi na ovu temu, kao i na istraživanje mitova različitih naroda i kultura, koji se bave upravo prisustvom odsustva. Ovaj projekat ima pozitivan efekat na celokupnu zajednicu kao korak napred u suočavanju s istorijskim činjenicama i istinom na način da daje na značaju onima koji su nekada bili deo te iste zajednice, ali se na žalost smatraju nestalima.

TEATAR I LJUDSKA PRAVA

U okviru projekta „Moć pamćenja“ i obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, DAH Teatar organizuje program „Teatar i ljudska prava“ od 30. novembra do 12. decembra 2013. koji uključuje  pozorišnu instalaciju “Nestali”, Susret žena iz regiona i premijeru predstave i muzičke instalacije “Prisustvo odsustva”.

Realizaciju podržali:

Saradnju Theatrelabor i DAH Teatra podržala je Robert Bosch fondacija. Gostovanje predstave „Prisustvo odsustva“ u Međunarodnom Centru za Djecu i Omladinu Novo Sarajevo u Bosni i Hercegovini podržano je od strane organizacija Western Balkan Regional Program, Justice and Civil Society Initiatives (JCSI), i International Commission on Missing Persons (ICMP).