Naša predstava Drveće Pleše stiže u Brisel, na međunarodnu scenu, u okviru drugog izdanja New European […]
April je obeležen igranjem naše predstave na otvorenom DRVEĆE PLEŠE, u Briselu na NEW BAUHAUS FESTIVALU […]