Od 23. do 27. juna, DAH Teatar proslavlja rođendan festivalom „SPAJAJUĆI VEKOVE“.
Od 23. do 28.oktobra 2020, DAH Teatar realizuje festival koji predstavlja projekte, ideje i koncepte koje […]