Prolog festivala „Umetnost i ljudska prava”, realizujemo povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, 9. i 10. decembra 2022, […]
Od 24. do 27. februara 2022, u Beogradu, organizujemo drugo izdanje festivala koji  je osmišljen kao […]
Od 23. do 27. juna, DAH Teatar proslavlja rođendan festivalom „SPAJAJUĆI VEKOVE“.
Od 23. do 28.oktobra 2020, DAH Teatar realizuje festival koji predstavlja projekte, ideje i koncepte koje […]