Prolog festivala „Umetnost i ljudska prava”, realizujemo povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, 9. i 10. decembra 2022, […]