AKTIVIZAM

“Umetnost DAH Teatra je kritička, aktivistička, profesionalna i feministička. Ona postavlja pitanja o pozicijama moći. Ona je protiv nacionalne dominacije, društveno angažovana i ispituje odnose moći unutar javno-privatnog na nivou porodice, društva i države. “ – Staša Zajović, koosnivačica Žena u crnom, Srbija.

Ljudska prava, tolerancija, nediskriminacija, rodna ravnopravnost

DAH Teatar održava trajnu nit otpora od 1991. pa sve do danas i od svog početka sarađuje sa feminističko – aktivističkim grupama (Žene na delu, ACT Women) a među glavnim saradnicama su Žene u crnom u Srbiji. Cilj ove saradnje je otpor ratu i nasilju kao i kulturi negiranja sa jedne strane i osnaživanje žena i izgradnja dugotrajnog mira sa druge strane.

Saradnja sa feminističkim – aktivističkim organizacijama

“Za razliku od većine ravnodušnih umetnika tokom ratnih vremena i njihovog eskapizma ovi umetnici su odabrali da podele iste vrednosti sa nama i uključe se u naše brojne aktivnosti.” – Staša Zajović, koosnivačica Žena u crnom, Srbija.

Ulične akcije i protesti – Pozorišne predstave i obilazak regiona sa predstavama – Konferencije i sastanci – Radionice i razgovori sa ženama – Stvaranje mreže žena različitih ženskih organizacija

Svaka od ovih akcija je imala za cilj da učini da su žene vidljivije, njihov glas čujniji, pomagajući da se konačno razbije negiranje zločina počinjenih u naše ime i time započne proces isceljivanja, ojačavajući prisustvo žena na različitim položajima u našem društvu.

POGLEDAJ DOKUMENTARI FILM “THE ACTING TOGETHER –  PERFROMANCE AND PEACEBUILDING” [NA ENGLESKOM] KOJI SE BAVI SPOSOBNOSTIMA TEATRA DA POMOGNE U RAZREŠAVANJU KONFLIKATA. U FILMU GOVORI DIJANA MILOŠEVIĆ O PRISTUPU DAH TEATRA.