ISTORIJA

DAH Teatar su osnovale rediteljke Dijana Milošević i Jadranka Anđelić 1991. godine, iz potrebe za eksperimentalnim, istraživačkim radom. Od samog osnivanja njima se pridružuje glumica Maja Mitić, da bi se tokom godina DAH Teatru pridružio veliki broj stalnih i povremenih saradnika. Godine 1993. DAH Teatar prerasta u DAH Teatar Centar za pozorišna istraživanja, da bi 2017. godine postao DAH Teatar International.

Od 1993, Centar za pozorišna istraživanja je organizovao i realizovao mnogo događaja kao što su: specifične radionice (tehnika Labana, Alexander tehnika, nasleđe Mage Magazinović, rad sa štulama, Butho, Suzuki tehnika i sl.), internacionalni festivali i susreti i gostovanja mnogih značajnih umetnika iz celog sveta (Odin Teatret – Danska, Joshi Oida – Francuska / Japan, Shiro Daimon – Francuska / Japan, Sonia Kehler – Nemačka, Jill Greenghalgh – Velika Britanija, David Zinder – Izrael, Ron Jenkins – SAD, 7 Stages Theatre – SAD, Bond Steet Theatre – SAD, Anna Zubrzicky i Grzegorz Bral – Poljska, Stella Chiweshe – Zimbabve, Gennadi Bogdanov – Rusija, između ostalih).

Veliki pozorišni majstori su rekli da prvi koraci jedne teatarske grupe određuju njenu sudbinu. Prva predstava je sigurno odredila sudbinu DAH Teatra, oblikujući glavne postulate njegovog delovanja. Teme kroz koje DAH Teatar iskazuje svoju poetiku ostaju povezane sa odnosom pojedinca i društva i ulogom umetnika u “mračnim vremenima”.

Kada je 1991. godine počeo rat u Jugoslaviji, DAH Teatar se suočio sa suštinskim pitanjima: Kakva je odgovornost i dužnost umetnika u mračnim vremenima u vreme nasilja i ljudske patnje?” U traganju za odgovorima, grupa prekida rad na započetom projektu “Darovi naših predaka” i posvećuje se pripremi nove predstave. Predstava “Ova vavilonska pometnja” bazirana na pesmama Bertolta Brehta, bila je prva izvedena predstava DAH Teatra. Antiratna predstava koju je DAH Teatar izvodio na otvorenom prostoru u centru Beograda, u vreme kada nije bilo dozvoljeno da se rat pominje.

“Početak rada DAH Teatra, njegov krik za stvaranjem, hronološki se poklopio sa raspadom bivše Jugoslavije i opštim razaranjem koje je potom usledilo. Pozorišne rediteljke Jadranka Anđelić i Dijana Milošević, zajedno sa glumicom Majom Mitić, rešile su da se destrukciji suprotstave kreacijom, da u raspadnutom svetu stvore živi teatarski mikrokosmos.”

Dubravka Knežević (“Do poslednjeg daha”, SCENA br. 5/6, 1995)

Knjiga o nama

2016. godine, DAH Teatar je proslavio 25 godina postojanja i rada kada je izašla prva knjiga o DAH Teatru – “DAH Theatre – A Sourcebook” u izdanju Lexington Books, koju je uredio Dennis Barnett, profesor drame i književnosti na Koi Koledžu [Coe College], Ajova [SAD]. U knjizi su svoj dorpinos, tekstove o DAH Teatru dali eminentni umetnici iz celog sveta ali i iz Srbije, a predgovor je napisao Euđenio Barba, čuveni reditelj i osnivač Odin Teatra.

“Dennis Barnett je sastavio najinformativniji i najuzbudljiviji izvornik o DAH Teatru, jednoj od najboljih svetskih pozorišta koje rade u kontekstu socijalnih sukoba. Delo velike širine koje istoričaru, naučniku i praktičaru nudi smisleno i uživajuće čitanje, dok u celini uspeva da oslika bogat portret živog teatra, ljudi i društvenih okolnosti koje u njega udišu život. Ovo je neophodna i otkrivajuća knjiga.” D –Roberto Gutiérrez Varea, University of San Francisco

POETSKI RIFOVI U RITMU BOMBI, ČLANAK O RADU I POETICI DAH TEATRA, NEW YORK TIMES, 2001

GOSTOVANJA

Sve ovo vreme DAH Teatar gostuje širom Evrope, SAD, u Australiji i Novom Zelandu i u Srbiji. Takođe, kao Centar za pozorišna istraživanja otvoren je različitim organizacijama i udruženjima (neformalnim inicijativama, mrežama, asocijaciji ženskih inicijativa, mirovnim organizacijama, grupama sa posebnim potrebama, manjinskim grupama) koje u saradnji sa nama mogu ostvarivati svoje programe.