DAH TEATAR je osnovan i baziran u Beogradu od 1991. godine. Nezavisna, profesionalna pozorišna trupa i umetnički kolektiv koji koristeći tehnike savremenog teatra stvara angažovanu umetnost sa namerom da utiče na pozitivan razvoj društva i globalno i lokalno. Rad DAH Teatra temelji se na divajzing (devising) pozorišnoj formi (metodologiji) a predstave i projekti su rezultat dugotrajnog procesa. Polazeći od teme, radeći na raskrsnici između pozorišta, plesa i vizuelne umetnosti DAH Teatar stvara predstave sa vizijom o kreiranju nenasilnog i tolerantnog društva.

Rad DAH Teatra okrenut je ka neprestanoj razmeni znanja, iskustva i ideja među umetnicima i učesnicima iz različitih pozorišnih i nacionalnih tradicija. Kao Centar za pozorišna istraživanja stvara uslove za usavršavanje reditelja, glumaca i ostalih umetnika u svim pozorišnim oblastima. Centar poklanja pažnju edukaciji mladih ljudi u pravcu savremenog pozorišnog izraza i upoznaje ih sa ostalim granama umetnosti.

MISIJA

Destrukciji i nasilju u savremenom svetu, možemo se suprotstaviti stvaranjem smisla.

Kroz posvećen timski rad, kreiramo smelu pozorišnu umetnost, koja provocira, inspiriše i podstiče ličnu i društvenu transformaciju.

“DAH Teatar je jedna od najuspešnijih i najinovativnijih pozorišnih trupa u savremenoj istoriji. Šta čini DAH tako izuzetnim? Njihova strast i inovativnost prevazilazi mnogo više od čistog performansa.“

Dennis Barnett, profesor drame i pozorišta, Coe College, SAD (DAH Theatre: A Sourcebook)

„Gledao sam njihove predstave koje slave život. RAZMIŠLJAM o hrabrosti, dostojanstvu, istrajnosti, umetničkoj finoći i tamnoj materiji koja prelazi granice umetnosti.(…) One su bile i još uvek su leptiri. Kao misteriju, posmatram ih kako sanjaju, kako, odlepršavši kroz prozor, lete pravo u Istoriju.“

Eugenio Barba, reditelj ODIN Teatra (DAH Theatre: A Sourcebook)

“Posmatranjem rada i procesa razvoja teatra, postaje jasno da je Dah Teatara onoliko posvećen ličnoj transformaciji, koliko i promenama u zajednicu. Socijalna promena je moguća kada možemo da promenimo sebe. “

David J. Diamond, La MaMa Umbria (DAH Theatre: A Sourcebook)

“DAH Teatar je jedna od najatraktivnijih i najuticajnijih savremenih trupa na Balkanu”

 – Vesela Warner (DAH Theatre: A Sourcebook,)

DAH TEATAR CENTAR ZA POZORIŠNA ISTRAŽIVANJA

Centar predstavlja mesto susreta umetnika, menadžera kulture, stručnjaka, različitih organizacija i inicijativa i publike svih uzrasta kroz:

Međusobnu saradnju i zajedničke projekte, gostovanja u Regionu, razmenu iskustva među mladim ljudima kroz zajednički rad, stvaranje modernog edukativnog centra za savremene umetnosti i menadžment koji daje mogućnosti praktičnog rada na konkretnim projektima

Naš cilj je takođe da stvorimo mesto koje će biti snažna podrška našim učesnicama, učesnicima i publici u suočavanju sa problemima društva koje je u tranziciji.

DAH Teatar Centar za pozorišna istraživanja je aktivan u više asocijacija i pozorišnih mreža:

Assitej – Centar za dramu u edukaciji i umetnosti – ITI [International Theatre Institut] – Nezavisna kulturna scena Srbije [NKS] – Teatar bez granica – The Magdalena Project [Internacionalna mreža žena u teatru] – EURORESO [Internacionalna asocijacija za nauku i obrazovanje] – IMPACT [Platforma za umetnost, kulturu i transfromaciju konflikta]