NACIONALNI PROJEKTI

PREOBRAŽAJ TEATRA KA NOVOJ BUDUĆNOSTI

Projekat se sastoji od digitalne kampanje koji će predstaviti kratke video zapise iz predstava Ne/Vidljivi Grad, Zagonetka revolucije i Za vaše dobro i bavi se temama kao što su multikulturalna tolerancija, kreativna artikulacija građanskih protesta i dečja prava. Projekat uključuje i e-trening ACT YOUR RIGHT i seriju on-line razgovora sa međunarodnim i lokalnim umjetnicima – POVEZIVANJA.

Finansiran od strane Međunarodnog fonda za pomoć nemačkog saveznog Ministarstva spoljnih poslova, Goethe-Instituta i drugih partnera.

MOĆ PAMĆENJA 2013

Projekat se bavi post-traumatskim sećanjem, specifično – pamćenjem koje čuvaju članovi porodica, a koje se odnosi na nestale osobe iz njihove najbliže okoline. Projekat se sastoji od istraživačkog procesa, muzičke instalacije i predstave “Prisustvo odsustva”.

Projekat “Srbija u Srbiji” 2010

Kultura u p(re)okretu! Ministarstvo kulture Republike Srbije je zajedno sa lokalnim upravama iniciralo projekat “Srbija u Srbiji”, sa namerom da pokrene i preokrene kulturnu sredinu Srbije. DAH Teatar je učestvovao sa dve predstave: “Priča o čaju” i  “Dve babe, četiri mačke i trotinet”.

NE/VIDLJIVE KOMŠIJE
2007

Putovanje kroz multikulturalnu baštinu Vračara je projekat za toleranciju i poštovanje svih manjinski prava, kao i podsećanje na kulturnu baštinu svih naroda koji su živeli i žive na teritoriji opštine Vračar.

PROJEKTI ZA MLADE

Dah Teatar – Centar za pozorišna istraživanja poklanja veliku pažnju pedagoškom aspektu rada u nastojanju da pruži mladim umetnicima polaznu tačku za njihove dalje usavršavanje u savremenom teatru.