PREOBRAŽAJ TEATRA KA NOVOJ BUDUĆNOSTi

Projekat se sastoji od niza akcija koje prilagođavaju rad teatra tokom perioda pandemije u 2020.

Suočeni sa nemogućnošću regularnog izvođenja naših predstava, uz pomoć Međunarodnog fonda za pomoć nemačkog saveznog Ministarstva spoljnih poslova i Goethe Instituta i drugih partnera, kreirali smo projekat koji nas ipak povezuje sa publikom koristeći audiovizuelne i digitalne medije.

Projekat

OKTOBAR – DECEMBAR 2020.

Predstaviće 24 kratka videa bazirana na predstavama DAH Teatra, “Ne/Vidljivi Grad”, “Zagonetka revolucije”, “Za tvoje dobro” i bave se temama poput multikulturalne tolerancije, smislom i kontradikcijama revolucija, dečijim pravima – pitanjima kojima se bavimo u pomenutim predstavama. Na taj način rad DAH Teatra će biti prisutan putem digitalnih platformi i društvenih medija do kraja 2020. godine.

Video režija Evelini Kosta [Brazil], direktor fotografije Nemanja Maraš [Srbija].

Kreiran da prenese naše iskustvo profesionalcima i neprofesionalcima, posebno mladima, da ih osnaži da kreativno izraze svoje nezadovoljstvo i artikulišu svoj protest i zahteve koji se tiču građanskih prava. Umetnici DAH Teatra vodiće ovaj on-line trening prenoseći svoja iskustva učesnicima u grupi ili pojedinačno, sa ciljem da predstave kreativne mogućnosti umetnosti u artikulisanju sopstvenih potreba i građanskog angažovanja. Na ovom webinaru učesnici mogu da prisustvuju predavanjima, vide video primere pozorišnih dela i drugih umetnosti i da pojedinačno diskutuju o sopstvenim idejama i razvijaju ih uz pomoć trenera.

Sa međunarodnim i lokalnim umetnicima koji se bave ljudskim/ građanskim pravima.

Kreiran za širu publiku I otvoren za sve, ovaj ciklus razgovora ima za cilj da održi međunarodne i nacionalne veze umetnika i da publici predstavi čitav niz umetničkih aktivnosti koje se u svom radu bave ljudskim / građanskim pravima. Publika će imati priliku da vidi fragmente dela umetnika koji su uključeni i da čuje o njihovom pristupu pozorišnoj praksi.