ODIGRAJ SVOJE PRAVO

VEBINAR

7 – 11. decembra, 2020.
19.00 do 19.30 časova

U okviru projekta “Preobražaj teatra ka novoj budućnosti” umetnice DAH Teatra vodiće ovu onlajn radionicu prenoseći svoja iskustva učesnicima u grupi ili pojedinačno, sa ciljem da predstave kreativne mogućnosti umetnosti u artikulisanju sopstvenih potreba i građanskog angažovanja.

Radni jezik je srpski i engleski.

Svaki dan je zasebna celina, ali najbolje je da prisustvujete svim radionicama.

DAN 1.

Ponedeljak, 7.12. u 19.00

SARADNJA IZMEĐU AKTIVIZMA I UMETNOSTI

DAN 2.

Utorak, 8.12. u 19.00

KAKO KORISTITI JAVNI PROSTOR RADI ARTIKULISANJA CIVILNOG ANGAŽMANA KORISTEĆI TEHNIKE TEATRA

DAN 3.

Sreda, 9.12. u 19.00

PREDSTAVLJANJE KONKRETNIH SCENSKIH TEHNIKA: TELO I GLAS KAO SREDSTVA U UMETNIČKO/AKTIVISTIČKOM ANGAŽMANU

DAN 4.

Četvrtak, 10.12. u 19.00

RAZVOJ IDEJA UČESNIKA: OD IDEJE DO KONKRETNE AKCIJE – UČESNICI ĆE IMATI PRILIKU DA U SARADNJI SA UMETNICAMA DAH TEATRA RAZVIJU SVOJE IDEJE.

DAN 5.

Petak, 11.12. u 19.00

PRIMERI DOBRE PRAKSE KORIŠĆENJA UMETNOSTI U SARADNJI SA AKTIVIZMOM

Projekat finansiran od strane Međunarodnog fonda za pomoć nemačkog saveznog Ministarstva spoljnih poslova i Goethe-Instituta i drugih partnera: www.goethe.de/relieffund