Danas, DAH Teatar predstavlja dinamičan umetnički kolektiv, čije jezgro deli umetničko – menadžmentske aspekte rada i okuplja oko sebe stalne saradnike.

Dijana Milošević

Rediteljka, Umetnička direktorka

Ivana Milenović Popović

Glumica, menadžer marketinga

Jadranka Anđelić

Rediteljka

Nataša Novaković

Menadžerka produkcije i gostovanja

Milica Petrović

Glumica

Dragana Živanović

Finansije

STALNI SARADNICI

[po abecednom redu]

Ljubica Damčević

Muzičarka, glumica

Milomir Dimitrijević

Dizajner svetla

Evgenija Eškina Kovačević

Glumica

Djordje Kocić

Glumac

Uglješa Majdevac

Muzičar

Ivana Milovanović

Glumica

Dijana Mitrović

Asistentkinja režije, sručni saradnik

Ivan Nikolić

Glumac

Neša Paripović

Vizuelni umetnik

Niko Popović

Assistent režije

Zoran Vasiljević

Glumac

DUGOGODIŠNJI ČLANOVI

Maja Mitić

Glumica Dah Teatra od osnivanja 1991. do 2016. godine.

Sanja Krsmanović Tasić

Glumica DAH Teatra od 1993. do 2014. godine.

Jugoslav Hadžić

Muzičar, glumac u DAH Teatru od 2003. do 2013. godine.

UMETNICI KOJI SU UČESTVOVALI / UČESTVUJU U RADU DAH TEATRA

[po abecednom redu]

GLUMCI

Faye Allen, Vladan Avramović, Slobodan Beštić, Nenad Čolić, Del Hamilton, Đorđe Dragićević, Varja Đukić, Milica Janković, Aleksandra Jelić, Kristina Kika Jovanović, Sanja Krsmanović Tasić, Lidija Milić, Maja Mitić, Tina Milivojević, Alister O’loughlin, Tatjana Pajović, Mirela Pavlović, Anđela Popović, Petar Pjer Rajković, Kathy Randels, Donka Torov, Zoran Vasiljević

MUZIČARI

Nemanja Ajdačić, Nikos Brisko, Gorana Ćurguz, Jugoslav Hadžić, Nebojša Ignjatović, Julijana Marković, Dragan Simeunović, Aleksandra Stanić, Maša Stokić, Maša Ljotić

VIZUELNI UMETNICI, SCENOGRAFI I KOSTIMOGRAFI

Snežana Arnautović, Antonella Diana, Boris Čakširan, Ivana Stanković

DRAMATURZI

Mladen Lukešević, Dubravka Knežević, Rut Margraff, Zoran Lazović