Nataša Novaković [1990]

Menadžerka produkcije i tour menadžerka

Nataša Novaković se pridružila DAH Teatru 2013. godine kao organizatorka, koordinatorka programa, internacionalna menadžerka projekta i menadžerka putovanja/tour menadžerka.

Pored DAH Teatra, stekla je iskustvo na brojnim srodnim projektima, iz oblasti kulture radeći na izložbama, koncertima, pozorišnim predstavama i festivalima. Novaković posebno uživa da radi na projektima koji unapređuju društveno-političku klimu u Srbiji i regionu.

Diplomirala je na katedri za italijanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2009-2013).

Bila je praktikant na La MaMa Umbria Internacionalnom Festivalu u Spoletu u Italiji 2018. godine.

Koordinatorka reperformansa na retrospektivnoj izložbi Marine Abramović “Čistač” (2019-2020), Muzej savremene umetnosti u Beogradu.

Suosnivačica i direktorka “Ispad – Centra za interaktivnu umetnost” u Beogradu.

Pored srpskog govori italijanski, engleski i portugalski jezik.