DAH TeatAr Centar za pozorišna istaživanja učestvuje od 2010. u evropskim projektima, kao nosilac projekta ili partner u realizaciji.

AKADEMIJA BUDUĆNOSTI NA TURNEJI PO EVROPI – FATE, 2020-2022

FATE ima za cilj da stvori vezu između novih migranata, izbeglica i građana EU kroz umetničku obuku, uključivanje i povećanje mogućnosti zapošljavanja u umetničkim sektorima. Cilj je povećati interesovanje za zapošljivost talentovanih / profesionalnih kreativnih migranata i izbeglica i pomoći da ovi „novi igrači“ imaju jednake mogućnosti u poređenju sa evropskim umetnicima na tržištu rada u kulturnom sektoru. Partneri: ZID Theatre (Holandija) – vodeći, The Social and Community Theatre Center Univerziteta u Torinu SCT (Italija), Atalaia – TNT (Španija), Studio 7 (Nemačka) i Dah Teatar (Srbija).

EQUALITY AMBASSADORS 2020 – 2023

Ambasadori ravnopravnosti je projekat koji kroz kreativnost i nove digitalne tehnologije promoviše demokratiju, jednakost i ljudska prava. Okuplja pet partnerskih organizacija iz irske, hrvatske, Srbije, Grčke i Španije  kje rade sa mladima i to najviše marginalizovanima.

ARTS FOR HUMAN RIGHTS 2019 – 2022

Umetnost za ljudska prava je trogodišnji transnacionalni partnerski projekat koji koristi kreativne procese pozorišta, filma i novih digitalnih tehnologija za promociju učenja i podizanje svesti o ljudskim pravima i rodne ravnopravnosti širom Evrope.

Preskakači zida – Mauerspringer 2018 – 2020

Projekat potiče od ideje o “zidu” koji se smatra podelom u društvenom, političkom ali i individualnom smislu. Cilj je da se kroz umetnost savladaju zidovi, promoviše dijalog kroz kreativni i umetnički doživljaj, odabirajući ulicu kao mesto sukoba, susreta i umetničkog izražavanja.

Prava za decu – Rights4Kids 2018 – 2020

Cilj projekta je da se podigne svest o pravima deteta /mladih; da mlade iz osetljivih grupa približimo pozorištu tako što ćemo im omogućiti da učestvuju u razvoju pozorišnih predstava, ne samo kao publika, već i kao učesnici.

Izvan poglavlja: Pristupanje različitosti 2017 – 2020

Glavni cilj projekta je da doprinese procesima pristupanja EU i reformisanju društva u Srbiji kroz primenu normi i standarda EU koji promovišu kulturnu raznolikost kao i participativnu demokratiju.

Žene u ravnopravnoj Evropi 2016 – 2017

Koristeći kreativni process i feministički okvir za istraživanje i promišljanje iskustava žena koje žive u Evropskoj Uniji i moći EU polisa da promovišu rodnu ravnopravnost, ljudska prava i inkluziju. Ovaj transnacionalni projekat uključuje četiri evropska partnera iz Irske, Španije, Hrvatske i Srbije i koristi kreativne pocese teatra i filma kao i online resurse u svrhu promovisanja većeg razumevanja ženskih prava i pozitivnih promena koje su se desile na polju rodne ravnopravnosti a kao rezultat pripadanja Evropskoj uniji.

Ne/Vidljivi Grad (DUGOGODIŠNJI projekat koji traje od 2005. godine)

Polazeći od činjenice da su naši gradovi, u svojoj dalekoj prošlosti, a pogotovo danas, multi-etnički gradovi, sa velikim brojem stanovnika različitog porekla i kutura i da je ta svest izbledela usled naleta kriza i ratova koji su stvarali multietničke tenzije, a ne razumevanje, kreirali smo projekat koji se bavi promocijom različitih etničkih kultura koje koegzistiraju danas.

FOKUS – Za Kulturu u Srbiji 2013 – 2015

Dah Teatar i Grupa 484, našli su se na zadatku da u Kruševcu, Vranju, Novom Pazaru i Užicu, zajedno sa profesionalcima, aktivistima, saradnicima, kolegama i prijateljima sa nezavisne kulturne i umetničke scene, iz institucija kulture i iz škola, rade na “osvajanju javnog prostora” za potrebe kulture i umetnosti.

Osnaživanje mladih žena za praćenje vladinih politika u oblasti rodne ravnopravnosti
2012 – 2013

Cilj projekta je stvaranje regionalnog partnerstva organizacija civilnog društva koje će doprineti implementaciji zakona o rodnoj ravnopravnosti, politika i akcionih planova u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Networking Memories
2011 – 2012

Svrha projekta je stvaranje nove i održive mreže između 8 organizacija civilniog društva iz Bosne i Hercegovine, Italije, Kosova i Srbije (Dah Teatar) koja za cilj ima uključivanje građana u koncepciju i  realizaciju zajednickih aktivnosti.