FATE – Akademija Budućnosti na turneji po Evropi – ima za cilj da stvori vezu između pridošlica – izbeglica i migranata i građana EU kroz umetničku obuku, uključivanje i povećanje zaposlenosti u sektoru kulture. Cilj je da se stvori interesovanje za zapošljivost talentovanih/profesionalnih kreativnih migranata i da se obezbedi da imaju jednake mogućnosti na tržištu rada u sektoru kulture, u poređenju sa lokalnim umetnicima i kreativnim profesionalcima. [2020-2022]

Uz podršku programa Evropske unije Kreativna Evropa, pet međunarodnih partnera ujedinjuje svoje snage i svoju ekspertizu u projektu FATE: ZID teatar – Citi Art & Performance Center (Holandija), Atalaia/ TNT (Španija), Social Communiti Theatre Centre/ Universiti of Torino (Italija), DAH Teatar (Srbija) i Studio 7 (Nemačka).

CILJEVI

Razvijanje, testiranje i dokumentovanje metoda obuke za „nove igrače“ – tj. profesionalne izvođače i producente sa migrantskim i izbegličkim poreklom koji žele da nastave profesionalnu karijeru u umetnosti u Evropi. Kreativni profesionalci sa migrantskom i izbegličkom pozadinom imaju ograničene mogućnosti da nađu posao u svojoj profesionalnoj oblasti u novim zemljama. Partneri veruju da je „sudbina“ ovih ljudi da ostanu u Evropi i da im treba omogućiti da na pun i održiv način učestvuju u kulturnom životu svog grada, regiona, zemlje i kontinenta.

Sa FATE-om želimo da obezbedimo da kreativni mladi ljudi sa izbegličkim ili migrantskim poreklom mogu ravnopravno da učestvuju u profesionalnom sektoru umetnosti i kulture, kako na sceni, iza scene i unutar organizacija. Različite studije su pokazale da je učešće ovih mladih ljudi u profesionalnom sektoru umetnosti i kulture u Evropi i dalje veoma ograničeno. Ovim projektom podržavamo našu misiju da umetnost i kulturu učinimo dostupnim svima, kako na lokalnom tako i na međunarodnom nivou.

REZULTATI

Nakon dve godine u zajedničkom procesu, partneri su ostvarili različite kreativne rezultate: predstave sa umetnicima migrantima „Suenos en travesia” TNT/Atalaia [Španija] i „No fear” ZID teatra iz Amsterdama [vođa projekta] . Takođe, dve manje produkcije vezane za temu projekta: predstava „ Zemlja[Terra]” Dah Teatra iz Srbije i „ CianCa” Studio7 iz Nemačke.

U završnoj fazi projekta biće održane konferencije u svakoj zemlji partnera na kojima će se široj javnosti i organizacijama koje se bave pitanjima umetnosti i migranata predstaviti rezultati rada. Metodologija korišćena u projektu biće objavljena u FATE Handbook-u. Digitalna platforma FATE će omogućiti profesionalcima, učesnicima, partnerima i kreatorima politike širom Evrope da pristupe znanju i metodama razvijenim u ovom projektu.

VIŠE AKTIVNOSTI

ONLAJN INSPIRACIONALNI SASTANAK – PRAVA ŠANSA #1 19. MAJ 2021

Inspirational Meeting je namenjen kulturnim i umetničkim organizacijama širom Evrope (pozorište, likovna umetnost, film, fotografija, muzika, nasleđe i obrazovanje i organizacije koje rade sa izbeglicama). Saznaćete više o projektu FATE i mogućnostima da se povežete na evropskom nivou i da nam se pridružite. Tokom konferencije čućete više o partnerima i njihovim aktivnostima, najboljim iskustvima iz prakse od pozvanih gostiju i razmeniti ideje za budućnost.

KONFERENCIJA DAH TEATRA, BEOGAD 3. NOVEMBAR 2022. [PROGRAM]

3. novembra, DAH Teatar, u saradnji i uz podršku sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji, ugostiće članove FATE-a (Future Academy on Tour in Europe), projekta Kreativna Evropa. Rezultati dvogodišnjeg rada biće predstavljeni u okviru FATE konferencije u Beogradu, u EU info centru, kojoj će prisustvovati svi uključeni partneri. Oni će podeliti svoja iskustva u radu na ovom projektu kao i predstaviti kreativne rezultate u video formatu.