INTERNACIONALNA LETNJA ŠKOLA SAVREMENOG TEATRA ZA GLUMCE/PLESAČE I REDITELJE

17 – 29. junI 2024. Beograd

Ove godine DAH Teatar obeležava 20. Internacionalnu školu za glumce, plesače i reditelje.

Prethodne tri godine donele su nam brojna ograničenja izazvana globalnom pandemijom, izazove koji su na mnogo načina oblikovali naše živote, pa tako i život u pozorištu. Uprkos tim izazovima, nastavljamo i naša Internacionalna  škola slavi 20. godišnjicu postojanja!

PROGRAM RADA ŠKOLE

Ko može da se prijavi?

Profesionalci ili studenti (bez obzira na trening ili tehniku) uključujući: glumce, reditelje, plesače, koreografe.

Rad u Školi daje učesnicima mogućnost izbora da li žele da rade kao reditelji ili izvođači.

Novi pristup u kojem se reditelji i glumci i/ili plesači zajedno upuštaju u kreativni fizički i vokalni trening i u proces stvaranja materijala od kojih putem montaže, stvaraju predstavu.

Praktični rad u sali

10.00 – 16.00 (uključujući subotu)

Tokom ovog perioda studenti će raditi sa rediteljkama i osnivačicama DAH Teatra, Dijanom Milošević i Jadrankom Anđelić i glumicom Ivanom Milenović Popović. Radiće se na različitim veštinama i tehnikama koje formiraju glumce/plesače/reditelje. Istraživaće se principi glumačkog prisustva, prevođenje različitih umetničkih formi u scensku formu kao i kako lične priče i biografije mogu da posluže kao baza za rad na predstavi.

Rad će se, takođe, fokusirati na rediteljski postupak montaže scenskih materijala da bi se kreirala pozorišna ili plesna predstava.

Program je osmišljen tako da pruži praktično obrazovanje iz savremene glume/plesa i režije.

• Svesnost o telu, pokret i glas: Fizički trening koji razvija svest o telu i prisustvo na sceni – razlike između pokreta i akcije, kako da se radi sa energijom u prostoru i energijom u vremenu, razvijajući snažno prisustvo na sceni i veštine fizičke komunikacije.

• Glas i govor: fizička i vokalna projekcija u prostoru, dikcija, vokalne radnje.

• Rediteljske tehnike: koncepcija, polazeći od konkretne teme (kojom se želi baviti) i razvijanje materijala koji bi rezultirali izvođenjem kao i tehnika montaže koja služi za komponovanje cele predstave.

Rad na individualnim projektima

Poslednjih pet dana fokus je na individualnim projektima na kojima trenutno radite. Nudimo vam naše mentorstvo, pomažući vam da pronađete kako se ovi procesi mogu integrisati sa radom koji želite da radite u budućnosti. Radićete na svom projektu sa rediteljkom Dijanom Miloševićem, Jadrankom Anđelić, glumicom Ivanom Milenović Popović i drugim profesionalnim glumcima DAH Teatra.

Prezentacije rada, predstave, predavanja, projekcije filmova

Studenti će imati priliku da pogledaju aktuelne predstave DAH Teatra, kao i da prisustvuju projekcijama filmova i predavanjima umetnika DAH Teatra i pozvanih gostujućih umetnika.

U program je uključen i zajednički izlet svih učesnika, vikendom.

Radni jezici Internacionalne škole su engleski i srpski.

Utisci učesnika

Metoda DAH Teatra mi je dala nove uglove kako da pristupim i postignem prisustvo na pozornici, koje je podstaknuto principima balansa i duplih direkcija, čvrsto uveren u neophodnost sinergije glasa, pokreta i namere . Otkrio sam snagu asocijacija i montaže, važnost poverenja i timskog rada.

Ivan Nikolic [Srbija], glumac

DAH se razvio iz nasleđa Odin teatra, a Euđenio Barba (direktor Odin teatra), iz nasleđa pozorišta Grotovskog. Ova činjenica mi je značila jer se u njihovoj metodologiji može naći direktna nit sa izvorom ove vrste tehnike (iako su DAH-ovi umetnici jedinstveni po svom radu i originalnosti.) Ozbiljni su (energični i duševni) i velikog duha, neustrašivi i dragi, a pre svega zainteresovani za vaš rad. Bilo im je veoma važno da mogu da primenim ono što sam od njih naučio u svom radu tokom proba za buduće projekte.

Nik Rap [SAD], pozorišni reditelj

Pozorišni reditelj

Velika strast, ljubav i znanje koji su povezani sa radom ove grupe kao i teme razgovora u kojima stalno sebe nalazim: evropska politika, angažman i velika potreba za umetnošću.

Petra Adlerberth-Wik [Švedska], rediteljka

Za glumca koji želi da traga za različitim pristupima i tehnikama – DAH nudi široke mogućnosti istrażivanja telom i glasom u prostoru. Pokret u prostoru, razumevanje rastojanja i direkcija u prostoru. Kombinujući to sa vokalnim treninzima i usvajanjem tehnika, treninzi vam mogu mnogo pružiti i postati deo vaše svakodnevne rutine. Stvaranje glumačkih materijala i timski rad jedni su od najznačajnijih doprinosa ove škole. Osećaj pripadnosti je ono što osetite čim zakoračite u DAH.

Vedanth Ramesh [Indija], glumac

Internacionalnu školu vode glumica Ivana Milenović Popović, rediteljke Dijana Milošević i Jadranka Anđelić.

DODATNE INFORMACIJE: