FESTIVALI I SUSRETI

Dah Teatar Centar za pozorišna istraživanja kreira festivale i susrete kao mesto razmene izmedju domaćih i internacionalnih umetnika, stručnjaka, menadžera kulture, različitih organizacija i inicijativa sa publikom svih uzrasta.

Treće izdanje Festivala, 20-24. juna 2023, inspirisano je pesmom Martina Nimulera „Prvi su došli“ i povezuje umetnike i branioce ljudskih prava jedne sa drugima i sa širom zajednicom. Umetnici i aktivisti dolaze iz Argentine, Jermenije, Australije, Brazila, Danske, Nemačke, Holandije, Kosova, Norveške, Italije, Srbije i SAD.

PROLOG 2022

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava 2022, predstavljamo program PROLOG festivala UMETNOST I LJUDSKA PRAVA 2023. Tokom Prologa pokušaćemo da odgovorimo na jedno od gorućih pitanja: Šta umetnost i aktivizam mogu da urade u svetlu kršenja ljudskih prava danas? Gosti iz Irana, Rusije, Izraela i SAD.

UMETNOST I LJUDSKA PRAVA 2022

Od 24. do 27. februara 2022, u Beogradu. Drugo izdanje festivala koji je osmišljen kao platforma za pokretanje i predstavljanje ideja i koncepata koji u prvi plan stavljaju i povezuju umetnost i ljudska prava, zalažu se za jednaka ljudska prava, kao i razvoj te ideje u Srbiji.

SPAJUJUĆI VEKOVE 2021

Od 23. do 27. juna, DAH Teatar obeležava 30 godina rada i predstavlja sve predstave na repertoaru, kao i ekskluzivno, predstavu Roberte Kareri iz Odin Teatra.  Program uključuje susrete, razgovore, performativna predavanja i koncerte.

UMETNOST I LJUDSKA PRAVA 2020

Festival je zamišljen kao platforma za pokretanje i predstavljanje ideja i koncepata koje u prvi plan stavljaju i povezuju umetnost i ljudska prava. Program čine performansi, predstave, filmovi, instalacije, radionice, debate i susreti umetnika, aktivista i publike. Poseban deo festivala činiće Konferencija “Umetnost u izazovnim kontekstima iz ugla rodne ravnopravnosti”.

 POSTO[A]JANJE 2016

Festival i konferencija povodom 25 godina postojanja DAH Teatra, od 30.juna – 3.jula 2016. Pozorišna platforma na kojoj će se kroz primere trajnih umetničkih kolektiva, u formi dinamičnih razgovora, predstava, radionica i performansa, kroz susrete uživo sa umetnicima i eminentnim profesorima iz zemlje i inostranstva istraživati načini opstanka i trajanja savremene pozorišne umetnosti.

PRENOŠENJE PLAMENA 2011

Festival i konferencija povodom 20 godina postojanja DAH Teatra, 11-18. juna 2011.

“Prenošenje plamena” je projekat koji se sastoji od festivala i konferencije, čije su teme predavanje znanja u oblasti pozorišne umetnosti, susret generacija, važnost trajanja i kontinuiteta u kulturi jedne zemlje kao i kako znanje u ovoj umetnosti, koja postoji samo u trenutku dok se izvodi, može da bude zabeleženo, preneto drugome i sačuvano za budućnost.

 BE IN BELGRADE 2005

Susret Balkan Express mreže u DAH Teatru Centru za pozorišna istraživanja, od 15 –17. marta 2005. sa temom ” Pozicija teatra u regionalnim promenama”, u okviru IETM 29-og godišnjeg Plenarnog Susreta održanog u Beogradu. Susret je okupio učesnike – izvođače, reditelje, producente, menadžere, tvorce kulturne politike, iz jugoistočne Evrope (Albanija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Rumunija i Srbija), Slovenije, Turske, Italije i Francuske.

FORUM NEZAVISNIH TEATARA 2003

Konferencija “SAVREMENE IZVODJAČKE UMETNOSTI I KULTURNA / MEDIJSKA POLITIKA U SRBIJI”, 5 –11. decembar, Kulturni centar Beograda (u saradnji sa Asocijacijom nezavisnih teatara- ANET).

Konferencija je okupila profesionalne umetnike i stručnjake is oblasti izvodjačkih umetnosti koji su razgovarali na teme vezane za status savremenog van institucionalnog teatra kod nas. Programu uključuje radionicu Buto teatra koju vodi Katcuro Kan iz Japana. Uz podršku Sekretarijata za kulturu Grada Beograda i saradnju sa Kulturnim centrom Beograda i Beogradskim Dramskim Pozorištem.

TEATAR KAO PUT ISCELJENJA
2003

Festival i konferencija “Teatar kao put isceljenja” je okupila internacionalnu grupu umetnika i teoretičara koji se u svom radu bave pitanjima izlečenja i transformacije teških iskustava koristeći pozorišne tehnike.

Koja je uloga i moć teatra i umetnosti u istraživanju sadržaja vezanih za izlečenje i pomirenje? Kakva je moć umetnosti pri suočavanju sa zločinima počinjenim u naše ime? Koji su načini izlečenja “rana” načinjenih tokom proteklog perioda u našem regionu?

PRETAPANJE 2002

Medjunarodni festival u Bitef teatru, 16 – 22. decembar 2002. Predstave, radionice, prezentacije, okrugli stolovi sa motom “Pretapanje pozorišnih stilova, generacija, medija, umetnika s različitim pozorišnim iskustvom”.

U saradnji sa Asocijacijom nezavisnih teatara- ANET. Uz podršku Evropske Kulturne Fondacije.

TRAJANJE I TRANSFORMACIJA 2001

Internacionalni pozorišni susret i festival koji je obeležio 10 godina rada DAH Teatra. Realizovan u saradnji sa Narodnim pozorištem i Kulturnim centrom REX iz Beograda.

Pored pozorišnih predstava i prezentacija rada, okrugli sto okuplja eminentne domaće i strane umetnike, koji će razmeniti mišljenje na pomenutu temu kroz aspekt svog iskustva i aktuelne kulturne situacije u Evropi kao i u Izraelu i SAD.

 PRAGOVI 2001

Teatarski simpoziumj i Festival predstava koje su nastale u radu sa mladima u okviru programa Play Against Violence – program Evropske Kulturne Fondacije (u saradnji sa Asocijacijom nezavisnih teatara- ANET)

STRATEGIJE OPSTANKA 1999

Festival od 22 – 26. septembra je predstavio predstave članica Asocijacije nezavisnih teatara, a 27. septembra je u Bitef teatru bila održana tribina sa temom “Različiti aspekti rada i postojanja nezavisne pozorišne scene u Beogradu”. Okrugli sto sa temom “Strategije opstanka” na kojoj se razgovaralo sa Euđenijom Barbom, u Ateljeu 212, označlila je početak delovanja novoosnovane Asocijacije nezavisnih teatara-ANET (Ister Teatar, DAH Teatar, Plavo pozorište, Omen Teatar, ErgStatus, Swan Teatar).

INTERNACIONALNI SUSRET POZORIŠNIH RADIONICA 1996

Beograd, 7 – 20. oktobar 1996. u saradnji sa Kulturnim centrom Cinema REX. Radionice i predstave iz Japana, Poljske, Nemačke, Danske, Švedske, Srbije.

ART SAVES LIFE 1993 i 1994

Festival i susret pozorišne mreže NATASHA Project, u saradnji sa Sava Centrom, Beograd. Sa gostima iz Belgije, Holandije, Italije, Španije, Švedske.