UMETNOST I LJUDSKA PRAVA


Drugi po redu, festival počinje 24. i traje do 27. februara a zamišljen je kao platforma za pokretanje i predstavljanje ideja i koncepata koje u prvi plan stavljaju i povezuju umetnost i ljudska prava, zalažu se za poštovanje ljudskih prava, prava svih živih bića kao i razvoj te ideje u Srbiji.

UMETNOST U AKCIJI

Ovogodišnje izdanje ima podnaslov Umetnost u akciji sa ciljem da podstakne i osnaži građane/ke da preuzmu aktivnu ulogu u promenama u svojim zajednicama, da se umetnici i branitelji ljudskih prava povežu između sebe ali i sa širom zajednicom. Festival uključuje pojedince i organizacije koji rade na međunarodnoj sceni i u našoj zemlji, komunicira sa građanima/kama, oživljava zajednice i povezuje različitosti.

Na programu su radionice, instalacija, predstave, koncerti, razgovori, konferencija „Umetnost i kultura u afirmisanju ljudskih prava”, filmska premijera i promocije knjige.

Učesnici festivala dolaze u Beograd iz Španije, Izraela, Crne Gore, Kosova, Irske i Srbije, a onlajn će nam se pridružiti i predstaviti svoj rad umetnici iz Irana, Belgije i Brazila.

Program se održava uživo na nekoliko lokacija u Beogradu: UK Parobrod, galerija N.EON, Dorćol Platz, Mestašce, Zadužbina Ilije M.Kolarca, KROKODIL i Narodno pozorište u Beogradu uz pridržavanje svih zdravstvenih mera i dozvoljenog broja okupljanja.

FESTIVAL PODRŽALI