23 – 28. OKTOBAR 2020

UMETNOST I LJUDSKA PRAVA

Festival je osmišljen kao platforma za pokretanje i predstavljanje ideja i koncepata koji u prvi plan stavljaju i povezuju umetnost i ljudska prava, zalažu se za jednaka ljudska prava, kao i razvoj te ideje u Srbiji.

Cilj festivala je da se inspirišu i osnažI građane da preuzmu aktivnu ulogu u promenama u svojim zajednicama i da se ljudska prava više ne shvataju kao nešto što je nametnuto spolja, već da je odgovornost na svakom pojedincu da se angažuje.

FESTIVAL PODRŽALI