Internacionalna mreža [1992- 2000]

Natasha Projekat podržava razmenu i poštovanje među umetnicima i interesovanje za međusobni rad. To je mesto susreta različitosti kao i način učenja kroz razumevanje kreativnog procesa drugih.

Osnovana 1992. od strane pozorišnih umetnika i grupa iz Danske, Mađarske, Italije, Španije, Švedske, Holandije i Jugoslavije, među kojima je bio i DAH Teatar.

Ideja za projekat je nastala u ODIN Teatru (Danska) za vreme seminara koje je vodio glumac Torgeir Wethal od 1990-1994 godine.

To je bila zajednička osnova na visoko profesionalnom nivou, od koje su 1992. učesnici [Tina Nielsen, Zsuzsanna Varkonyi, Massimo Gianetti, Juan Loriente, Petra Lindblom, Jolanda van Dijk Dijana Milošević i Jadranka Andjelic] odlučili da kreiraju mrežu sa ciljem da nastave svoju umetničku saradnju i razvijaju rad u savremenom teatru.

Susreti / Radionice / Festivali / Saradnja

ART SAVES LIFE / UMETNOST SPAŠAVA ŽIVOT

Rečenica “Umetnost spašava život” [Art Saves Life] je bila ispisani grafit na jednom zidu u Njujorku i usvojena je kao ime projekta mreže. Snažna i provokativna, ova rečenica izražava najviši potencijal umetnosti uopšte.

Članovi Natasha Projekta stano preispituju stav “Umetnost spašava život”, postavljajući pitanja: “Na koji način umetnost može da spasi život i koja vrsta umetnosti/teatra može da da smisao životu?”.

Susreti Natasha Projekat mreže se odvijaju u različitim oblicima (festivali, razmena, radionice, saradnja) prateći potrebe i istraživanja učesnika i kao formu koju predloži grupa ili institucija koja organizuje susret.

U toku susreta u Švedskoj (Lund) 1995, kreirana je predstava na otvorenom, na bazi “Epa o Gilgamešu” sa trinaest izvođača iz različitih zemalja Evrope.

Članovi mreze su sarađivali i u internacionalnom projektu “Predeo Sećanja”, u produkciji festivala INFANT iz Novog Sada 2000.godine.

NATASHA PROJECT Susret – SANTIAGO DE COMPOSTELA, Španija, Sala Galán, 1992.

ART SAVES LIFE (Intenacionalna Radionica) – Seminar u ODIN Teatru, HOLSTEBRO, Danska, 1993.

ART SAVES LIFE (festival i radionica) – Dah Teatar i Sava Centar, BEOGRAD, Jugoslavija, 1993 i 1994.

ART SAVES LIFE (festival i radionica) – Dagaz Theatre, LUND, Švedska, 1995 .

ART SAVES LIFE (PozoriŠne radionice U DOMU ZA DECU BEZ RODITELJKSOG STARANJA) – RUMUNIJA, 1996 i 1997.

Susret i festival “Posle pet godina” – ODIN TeatrET, HOLSTEBRO, Danska, 1999.

Art Saves Life Meeting – DIJK Theater, AMSTERDAM, Holandija, 1999.

Natasha Prezentacija i saradnja na predstavi “landscape of memories” – INFANT Festival, NOVI SAD, Srbija, 2000.