PRAVA ZA DECU-RIGHTS4KIDS

Cilj projekta je da se podigne svest o pravima deteta/mladih; da mlade iz osetljivih grupa približimo pozorištu tako što ćemo im omogućiti da učestvuju u razvoju pozorišnih predstava, ne samo kao publika, već i kao učesnici. U okviru projekta Dah Teatar kreira predstavu za mlade i odrasle ” Za tvoje dobro”. [2018 -2020]

Festival Rights 4 kids on line održaće se u petak 20. novembra povodom Svetskog dana dečijih prava.

Festival će biti finalna tačka projekta. S obzirom na trenutnu zdravstvenu situaciju, odlučeno je da se to učini internetom ujutru u petak 20. novembra. Projektni partneri će biti prisutni i ispričaće o svojim aktivnostima i procesu stvaranju predstava, uz inserte iz predstava.

PROJEKAT

Konvencija o pravima deteta uspostavila je smernice kako bi objasnila šta je kršenje dečijih prava, pitanje koje je na žalost i dalje aktuelno u čitavom svetu. Neki važni zakoni su odobreni, ali i dalje neki ostaju previše opšti a mnogi se i dalje ne uvažavaju.

Pravo na obrazovanje, princip nediskriminacije, prema kome sva deca treba da imaju ista prava bez razlikovanja rase, pola, jezika i veroispovesti, borbe protiv eksploatacije dece i prava dece sa smetnjama u razvoju, i dalje su problem u našem modernom zapadnom društvu. Čak i ako se članovi Konvencije primenjuju na svu decu, postoje neke specifične grupe dece iz ugroženih ciljnih grupa čija se prava i dalje krše. Predstva DAH Teatra “Za tvoje dobro” se realizuje u 2020. godini.

GLAVNI CILJEVI

  • Podstaknuti decu da razmisle o svojim pravima i razmene svoja iskustva i priče.
  • Podići svest o Konvenciji o pravima dece.
  • Promovisati razumevanje i svest o vrednosti umetnosti u obrazovnom procesu.
  • Razvijanje sposobnosti ljudi koji rade u kulturi i kreativnom sektoru da koriste teatar i kulturu kako bi promovisali socijalno uključivanje dece.
  • Podstaći decu koja žive u teškim uslovima da učestvuju u razvoju pozorišne predstave ne samo kao publika već kao i ko-autori, samim tim razvijati njihovo samopoštovanje i kreativnost.