ZA TVOJE DOBRO

Predstava inspirisana pravima deteta i realizovana u okviru projekta RIGHT4KIDS.

Pravo na obrazovanje, princip nediskriminacije, prema kome sva deca i mladi treba da imaju ista prava bez razlikovanja rase, pola, jezika i veroispovesti, borba protiv eksploatacije dece i prava dece sa smetnjama u razvoju, su samo neki od problema u našem modernom društvu. Koristeći strukturu bajki i njihovu dekonstrukciju, predstava istražuje ovu stranu sveta u kome živimo, sa idejom da utiče na dizanje svesti o pravima mladih i dece ali i da inspiriše i motiviše da ne zatvaramo oči pred kršenjem ovih prava i da zajedno utičemo na pravljenje uslova za njihovu primenu.

Proces stvaranja dramaturgije se zasnivao na članovima Konvencije UN-a o pravima deteta. Početno istraživanje za predstavu urađeno je u saradnji sa mladima (15-23 godina) bez roditeljskog staranja u okviru Fondacije SOS Dečija sela.

Režija: Dijana Milošević
Dramaturgija: Duca Knežević
Izvođenje: Ljubica Damčević, Evgenija Eškina Kovačević, Ivana Milenović Popović, Ivana Milovanović
Korišćeni tekstovi: Konvencija o pravima deteta; Šekspir, Vilijem, Makbet; Braća Grim, Ivica i Marica; Pepeljuga;
Snežana; različite statistike sa interneta
Asistenti režije: Dijana Mitrović, Niko Popović
Muzika: Ljubica Damčević
Objekti: Neša ParipovićKostim: DAH Teatar
Slajdovi: Una Škandro
Video: Jadranka Anđelić i Una Škandro
Audio izvođenje: Ljubica Damčević i Ivan Nikolić
Audio snimanje: Zoran Vasiljević
Svetlo: Milomir Dimitrijević
Fotografije: Una Škandro
Organizacija: Dragana Živanović
Saradnja na organizaciji: Sanja Gašpar
Marketing: Ivana Milenović Popović
PR i društvene mreže: Marko Milojević
Dizajn programa: Neša Paripović, Jovan Čekić
Prevod: Dijana Mitrović, Niko Popović