Evropski projekat MAUERSPRINGER potiče od ideje o “zidu” koji se smatra podelom u društvenom, političkom ali i individualnom smislu. Cilj je da se kroz umetnost savladaju zidovi, promoviše dijalog kroz kreativni i umetnički doživljaj, odabirajući ulicu kao mesto sukoba, susreta i umetničkog izražavanja. DAH Teatar u projektu učestvuje sa predstavom u autobusu “Ne-Vidljivi Grad” u okviru Evropskog festivala uličnog pozorišta u Faenci, Italija. [2019 – 2020]

PROJEKAT

Koncept “zida” u širem smislu ima značenja: između pozorišne predstave i njene publike može postojati zid; zid može postojati između različitih umetničkih jezika kao što su teatar, fotografija i video, između kultura različitog porekla koje žive u Evropi, između evropskih zemalja i drugih zemalja izvan evropske granice, između različitih društvenih grupa u zajednici.

Koristeći ulično pozorište želimo da promovišemo i praktikujemo,  pristup participacije koji ima za cilj aktivno uključivanje publike (ili njenog dela) u ulične predstave kroz učešće u pozorišnim radionicama posebno usmerenim ka „ne-glumcima“. Javni prostor, ulica, postaje mesto gde se pozorište ukršta i sa drugim umetničkim jezicima kao što su fotografija i video, koji će dijalog sa publikom i pozorišnim predstavama uspostavljati razbijanjem društvenih i kulturnih barijera.

Tri različita kreativna sektora pronaći će nove oblike stvaranja kako bi komunicirali i uključili novu publiku, uključili društvene grupe koje su marginalizirane.

AKTIVNOSTI

Produkcija uličnih pozorišnih predstava.

Kreiranje participatornih pozorišnih radionica sa ne-glumcima i migrantima.

Prezentacija uličnih predstava u kontekstu mini festivala u različitim partnerskim zemljama.

Realizacija video / fotografskog pripovedanja usmerenog na priču učesnika i njihovih svedočenja na temu zida.

Stvaranje digitalne zajednice koja je stimulisana da učestvuje u nastavku projekta.

Produkcija evropskog festivala pozorišne i ulične umetnosti u Italiji i javno predstavljanje pozorišne, video i fotografske produkcije projekta.

Međunarodna konferencija o društveno-političkoj temi “zida” i uličnom teatru i njegovoj ulozi u političkoj i društvenoj debati u Evropi.

CILJEVI

Promovisanje interkulturalnog dijaloga.

Razviti nove forme uličnih predstava radi promišljanja o  fizičkim i kulturnim barijerama između pojedinaca, društvenih grupa i etničkih grupa.

Predstaviti ulične predstave na temu “zid” u javnim prostorima i otvoriti dijalog sa “nespecijalizovanom” i “ne -odabranom” publikom.

Uključivanje učesnika iz različitih kultura u pozorišne radionice.

Promovisanje tolerancije i poštovanja prema drugome, otvorenost i razumevanje za razliku.

Period realizacije : 2019 – 2020

PARTNERI