20 – 24. juni 2023.
11.00 –17.00, Silosi [Dunavski kej 46],BEOGRAD

ZIDOVI NADE

Klaudija Bernardi [Argentina] I UČESNICI

Festival Umetnost i Ljudska prava DAH Teatra je pozvao Klaudiju Bernardi da u Beogradu primeni svoju metodologiju slikanje murala sa zajednicom.

Kroz kreiranje zajedničkih murala, javnih umetničkih projekata, urbanih intervencija isl, fokus ovog umetničkog projekta je da se da glas zajednici – da izrazi svoje preokupacije ili traume, učesnicima koji su preživeli političko ili drugo nasilje, onima koji su zaboravljeni ili namerno ućutkivani.

Škola umetnosti Perkuin Zidovi nade je međunarodni projekat u oblasti umetnosti i ljudskih prava za obrazovanje, rešavanje sukoba, sprečavanje kriminala, izgradnju diplomatije, razvoj zajednice i očuvanje istorijskog sećanja. Započeta u El Salvadoru, danas poznata kao „Model Perkuin“, ova inicijativa je uspešno primenjena u Gvatemali, Meksiku, Argentini, Kolumbiji, Švajcarskoj, Nemačkoj, Severnoj Irskoj i Sjedinjenim Državama.

učesnici autori murala

Ivana Gorunović, Katarina Drenjanin, Ivana Samolov, Aleksandra Krivaćević, Anastasija Pantić, Elena Protić, Vesna Marković, Anna Belan, Tatiana Kislitsa, Maria Avdeeva, Anđelka Jovanović

Klaudija Bernardi [autorka projekta i umetnička voditeljica]

Klaudija Bernardi je grafičarka i umetnica instalacije, orijentisana ka radu sa zajednicama, koja stvara na preseku umetnosti i ljudskih prava. Rođena u Argentini, Bernardi je i sama doživela teror vojne hunte (1976−1983), koja je dovela do 30.000 „nestalih“ (desaparecidos). Bernardi radi sa žrtvama političkog nasilja u Latinskoj Americi, Evropi i Sjedinjenim Državama već više od trideset godina. Godine 2005. Bernardi je osnovala Školu umetnosti Perkuin, Zidovi nade u El Salvadoru, umetničku inicijativu zasnovanu na zajednici i saradnji koja dopire do dece, mladih i odraslih. Bernardi je profesorka umetnosti zajednice i studija različitosti na Kalifornijskom Koledžu umetnosti u San Francisku, SAD.

Fotografija: Đorđe Tomić