April je obeležen igranjem naše predstave na otvorenom DRVEĆE PLEŠE, u Briselu na NEW BAUHAUS FESTIVALU […]
Potrebni su nam volonteri za rad na pripremi događaja, organizaciji i održavanju programa, tehničkoj i medijskoj […]
2. marta u ustanovi kulture PAROBROD u 20.00 igramo Zagonetku Revolucije, koja je predstava posebno kreirana […]
Okrugli sto, vebinar KREIRAJ SVOJU AKCIJU, onlajn susret POVEZIVANJA