KREATIVNI ODGOVORI NA KLIMATSKE PROMENE – OKRUGLI STO SA STRUČNJACIMA I UMETNICIMA, 29.NOVEMBRA U 18.00 PAROBROD >

KREIRAJ AKCIJU – VEBINAR, OD 30.NOVEMBRA DO 2. DECEMBRA, 18.00 -19.30 >

POVEZIVANJA / CONNECTIONS, 10.DECEMBAR 16.00 ONLINE > online razgovor sa umetnicima koji se bave klimatskim promenama i drugim temama važnim za zajednicu širom sveta [Brazil, Filipini, Australija, Južna Afrika, Srbija]. PRATITE NA https://youtube.com/channel/UC9bexMjdZ0KnU3-7Qip1LnQ

SAZNAJTE VIŠE >

Categories:

Comments are closed