Od septembra do decembra 2020, DAH Teatar razvija projekat koji predvidja niz akcija koje kombinuju digitalni i audiovizuelni jezik sa teatrom. Projekat se sastoji od digitalne VIDEO KAMPANJE koja će predstaviti kratke video klipove bazirane na predstavama DAH Teatra i bave se temama kao što su multikulturalna tolerancija, revolucija i njene “zagonetke” i dečija prava. Projekat uključuje i Webinar ACT YOUR RIGHT- ODIGRAJ SVOJE PRAVO i seriju on-line razgovora sa međunarodnim i lokalnim umetnicima – POVEZIVANJA.

SAZNAJ VIŠE>

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × three =