Koncert – predstava DAH Teatra se bavi temom nostalgije i njenim uticajem na kulturnu scenu na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Koristeći formu koncerta kao i muzičko nasleđe prostora koji je jednom bio jedinstveni kulturni prostor, istražuje se mogućnost postojanja jednog kulturnog prostora koji nije ograničen geografskim i istorijskim odrednicama već ga čine nemerljiva iskustva deljenja jednog zajedničkog fantazma o najboljoj zemlji na svetu. [2011]

Muzičko nasleđe na prostoru naše bivše zemlje kreće se od izvorne muzike koja se prenosila usmeno i koja na žalost nestaje, do moderne muzike koja uključuje i legendarni novi talas. Na talasu te muzike odrasla je jedna generacija i formirala svoje mesto u kulturnom životu naše zemlje, a nove generacije se do današnjeg dana inspirišu zanosom tog momenta.

Namera ove predstave je da podstakne na preispitivanje koliko su nam odredjena sećanja “zabranjena”, zašto nostalgija u našim prostorima nosi nužno negativnu konotaciju i kako i dalje negovati i biti ponosan na jedan deo naše kulturne tradicije koji nije podlegao destrukciji i nacionalizmu, kao što je muzička tradicija

Režija i dramaturgija: Dijana Milošević
Izvođači: Aleksandra Damnjanović, Jugoslav Hadžić, Nebojša Ignjatović, Sanja Krsmanović Tasić, Julijana Marković, Ivana Milenović Popović, Gorana Ćurgus, Zoran Vasiljević
Muzika: Secondhanders
Video: Anastasia Tasić
Scenografija: Neša Paripović
Kostim: DAH Teatar
Izrada kostima: Seka Babić i Danilo Milosavljević
Svetlo: Radomir Stamenković

Koprodukcija Dah Teatra i Kulturnog centra Novog Sada
Saradnja DAH Teatra i muzičke grupe Secondhanders

PROJEKAT PODRŽALI