VODIČ KROZ ALTERNATIVNU ISTORIJU BEOGRADA

U okviru svoje pete internacionalne glumačke i rediteljske škole DAH Teatar realizuje predstavu “Vodič kroz alternativnu istoriju Beograda”. Predstava se izvela na odredjenim punktovima u užem centru grada – u Bezistanu, parku na Trgu Republike, ispred Centralnog doma Vojske, u Univerzitetskom parku pored Studentskog trga i na Velikim stepenicama na Kalemegdanu. Punktovi gde su se odigravale glavne scene bili su povezani procesijom koja se odvijala u formi “turističkog” obilaska grada, gde su vodiči – glumci pokazivali pojedine lokacije i interpretirali njihovu istoriju. [2006]

Tema predstave je alternativna istorija Beograda, ona koja se nužno ne uči u školama, već ona koju ispisuju burni i kompleksni dogadjaji koji su obeležili naš grad tokom proteklih vekova. Ta alternativna istorija Beograda se ogleda u promeni imena ulica u glavnom gradu, što je svaka generacija Beogradjana doživela bar jedanput tokom svog života.

Prvi nadjeni zvanični podatak naziva beogradskih ulica (sokaka) potiče iz 1848.god. Nastavlja se prekrštavanje ulica 1896, 1930, 1943, 1946, 1997, 2001… Kao primer poslužiće glavna ulica našega grada. Naziv Kralja Milana dobija 1872. godine da bi joj se 1946. ime promenilo u Maršala Tita, potom 1997. godine u Srpskih vladara, da bi joj se vratilo ime Kralja Milana posle pada Miloševićevog režima. S obzirom da promena imena ulica reflektuje promenu politike, sistema, pa i načina života i vrednosti, ona nam puno govori o istoriji našeg grada tj. naše zemlje i društva. Ta istorija je skrivena i mnogi Beogradjani ne znaju zašto je do te promene došlo. Mnogi mladji Beogradjani nisu ni svesni tih promena a samim tim i istorije našeg društva koja utiče upravo na njihovu budućnost. Od 2398 ulica u Beogradu samo 127 nazvano je po izuzetnim ženama.

Režija: Dijana Milošević
Igraju /DAH Teatar:
Jugoslav Hadžić
Aleksandra Jelić
Sanja Krsmanović Tasić
Maja Mitić

Učesnici pete internacionalne škole DAH Teatra za glumce i reditelje:
Olivier Bachmann, Linda Forsell, Ana Carina Garber, Barbara Keller, Dita Lang, Howard Scott Lotker,
Ivana Milenović, Iva Musić, Hernan Petit, Beatriz Pizano, Macon Reed, Irene Rubio,
Mei Ann Teo, Donka Torov, Mirjana Vuković
Ostali učesnici: Lidija Milić, Nevena Petrović, Mina Timotijević, Kim Warsén

Film: Neša Paripović
Produkcija filma i dizajn programa: Jovan Čekić
Prevod programa: Sanja Krsmanović Tasić
Organizacija: Elizabeta Kurela, Suzana Tasić Anović, Milena Ristić
Saradnici kostimografa: Kruna Domić, Smilja Ignjatović, Tijana Joksimović, Sanja Manakoski
Svetlo: Radomir Stamenković
Fotografija: Đorđe Tomić
Aktivnosti DAH Teatra Centra za pozorišna istraživanja pomogao je: Rockefeller Brothers Fund

Realizaciju predstave omogućili: Grad Beograd- Sekretarijat za kulturu i Ministarstvo Republike Srbije