TEATAR KAO PUT ISCELJENJA

23. – 27. maj 2003.

Festival i konferencija “Teatar kao put isceljenja” je okupila internacionalnu grupu umetnika i teoretičara koji se u svom radu bave pitanjima izlečenja i transformacije teških iskustava koristeći pozorišne tehnike.

Ova pitanja su izuzetno značajna za našu zemlju u ovom periodu ali i internacionalno, imajući u vidu savremenu svetsku istoriju. Najvažnija pitanja u fokusu ovog festivala/ konferencije su: koja je uloga i moć teatra i umetnosti u istraživanju sadržaja vezanih za izlečenje i pomirenje? Kakva je moć umetnosti pri suočavanju sa zločinima počinjenim u naše ime? Koji su načini izlečenja “rana” načinjenih tokom proteklog perioda u našem regionu? Kakva su iskustva ljudi i umetnika iz drugih zemalja?

Rituali i šamanistička praksa su ishodišta teatra. Poznavanje kosmosa, zvezda, lekovito bilje i ceremonije izlečenja su prethodile savremenoj medicini. Umetnost pa i teatar kakav ga poznajemo danas se odvojio od svakodnevnog života kao i moderna medicina. Naš svet karakteriše odvojenost funkcija različitih oblasti znanja i umetnosti, ali i težnja da se one ponovo na neki način spoje ili prožmu. Savremeni teatar sve više preuzima na sebe ulogu duhovnih disciplina a njegova isceliteljska moć sve je očiglednija. Na neki način se vraćamo počecima. –  Jadranka Anđelić

PROGRAM

TEATAR KAO PUT ISCELJENJA

Ovim Festivalom smo označili početak rada DAH Teatra Centra za pozorišna istraživanja u novom prostoru, u Marulićevoj 8, u Beogradu.

23 May, Friday

10:00-14:00, REX Cultural centre, Taiko Rhythms, Rita Superbi, Italy- Drumming Workshop

12:00, Dah Theatre Research Center (Maruliceva 8) – OPENING OF THE FESTIVAL AND OF THE SPACE and the cocktail

17:00, BITEF Theatre, Peru, Argentina & U.S.A.: Theater, Memory & Resistance by Roberto Gutierrez Varea (Argentina/ USA) – Lecture and video presentation

21:05, National Theatre, Maps of Forbidden Remembrance, 7 STAGES (USA) and DAH Theatre – Performance

24 May, Saturday

10:00-14:00, REX Cultural centre Taiko Rhythms, Rita Superbi, Italy Drumming Workshop

17:00-19:00, Dah Theatre Research Centre (Maruliceva 8) KALI, Vesna Tokin, Beograd – Video

Healing Power of Theatre, Sejo Djulic, Mostar Youth Theatre, BIH – Lecture and video presentation

20:00, Bitef Theatre Mbira Song, Stella Chiweshe, Zimbabwe – Concert

25 May, Sunday

17:00, Dah Theatre Research Centre (Maruliceva 8), Psycho Drama Terapeuthic Techniques or/and Creative Form by Vladimir Miloševic, and Zoram Djuric, Serbia – Presentation

20:00, Dah Theatre Research Centre (Maruliceva 8), Inner Mandala, Dah Theatre, Beograd – Lecture /Performance

26 May, Monday

10:00-14:00, REX Cultural Centre, Taiko Rhythms, Rita Superbi, Italy – Drumming Workshop

17:00-19:00, Dah Theatre Research Center (Maruliceva 8), Colour of Time – Claudia Bernardi / Argentina Healing From Governmental Abuse- Installation

Buddhist View by Tanja Popovic, Naropa University of Buddhistic Studies, USA – Lecture

20:00, Bitef Theatre Chronics, The Song of the Goat Theatre, Poland – Performance

20:00, Museum of African Art, Meeting with Stella Chiweshe (Zimbabwe) – Meeting with artists

27 May, Tuesday

10:00-13:00, REX Cultural centre Taiko Rhythms, Drumming Workshop, Rita Superbi, Italy – Drumming Workshop

13:00, Čubura Park, TAIKO Druming workshop presentation – Outdoor Concert

17:00, Dah Theatre Research Center (Maruliceva 8) Bread Stories, KPM Ogledalo, Novi Sad – Presentation of the work with the people with special needs

20:00, REX Cultural Centre, White Women From the West, Kathy Randels, ARTSPOT Production, SAD – Performance

Festival posvećujemo Leni Ekhem.

Rad u pozadini – Caludia Bernardi

REALIZACIJU PODRŽALI
PRO HELVETIA BEOGRAD, GRAD BEOGRAD-SEKRETARIJAT ZA KULTURU, MUZEJ AFRIČKE UMETNOSTI, AMBASADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA, AMBASADA REPUBLIKE POLJSKE

Dolazak teatra 7 Stages i Kathy Randels pomogli:
The Fund for US Artists at International Festivals and Exibitions, National Endowmnet for the Arts, The US Department of State, The Pew Charitable Trust i Rockefeller Foundation.
Dolazak Roberta Varea pomogao
The University of San Francisco, Performing Arts and Social Justice Program.