Od 21- 24. juna 2001. godine DAH Teatar slavi deset godina svoga postojanja. Prva pozorišna laboratorija u SR Jugoslaviji u vreme svog nastajanja je svojim radom i postojanjem probila barijeru institucionalnog organizovanja teatra i tradicionalnog pozorišnog jezika.

INTERNACIONALNI SUSRET POZORIŠNIH UMETNIKA

DAH Teatar u svom umetničkom postupku pomera granice modernog izraza kod nas i pojam pozorišta širi i na pokret i ples i muziku, koji postaju integralni deo predstave. Danas možemo reći da se zahvaljujući postojanju i istrajnosti DAH Teatra krug pozorišnih trupa proširio, pa po prvi put možemo govoriti o postojanju vaninstitucionalne savremene pozorišne scene na ovim prostorima. Sigurno je da je naš rad bio inspiracija i podrška našim kolegama koji su se opredelili za ovu vrstu teatra. DAH Teatar je i jedan od osnivača Asocijacije nezavisnih teatara – ANET, u Beogradu.

Šire aktivnosti DAH Teatra, radionice, gostujuce predstave, festivali, ujedinjene u CENTAR ZA POZORIŠNA ISTRAZIVANJA – su uvek bile organizovane sa svešću o potrebi ove sredine da se otvori, upozna sa drugačijim tokovima i uči od umetnika koji već predstavljaju tradiciju savremenog teatra XX veka. Radionice koje smo organizovali, naše i gostujuće, su poslednjih godina bile jedna od oaza učenja mladih pozorišnih umetnika u Srbiji.

PROGRAM

TRAJANJE I TRANSFORMACIJA

Ovogodišnjim susretom DAH Teatar nastavlja tradiciju održavanja medunarodnih susreta savremenih pozorišnih umetnika koju je započeo osnivanjem Centra 1993. godine, kao i Festivalom “Art Saves Life” 1993. godine “Art Saves Life II” 1994, International Theatre Workshop Meeting. 1996. godine.

Pored pozorišnih predstava i prezentacija rada, okrugli sto okuplja eminentne domaće i strane umetnike, koji će razmeniti mišljenje na pomenutu temu kroz aspekt svog iskustva i aktuelne kulturne situacije u Evropi kao i u Izraelu i SAD.

OTVARANJE

21. jun, REX, “10 GODINA DAH Teatra”

“Sun and Moon” Teatret OM (Danska) – ulična parada

Bond Street Theatre (SAD) – ulična parada

PREDSTAVe

21. juni, GEOZAVOD – “Dokumenti vremena”, DAH Teatar

22. juni, Narodno pozorište – “Mape zabranjenog pamćenja”, 7 Stages (SAD) i DAH Teatar

23. juni, REX – “Predeo sećanja”, Internacionalni projekat (Španija, Italija, Jugoslavija),

24. juni, Narodno pozorište – “Interrogations”, Yoshi Oida

PREZENTACIJE

22. juni – Magdalena Projekat, Jill Greenhalgh (Velika Britanija)

22. juni, REX- “Savremena pozorišna scena u Srbiji”, ANET i CENPI

23. juni, REX – Torgeir Wethal “The Path of Thought”, ODIN Teatret (Danska)

24, juni, REX- Sanja Krsmanović Tasić “Telo koje peva, glas koji pleše”, DAH Teatar (Jugoslavija)

RADIONICE

20 – 22. juni, REX –

Jill Greenhalgh (Velika Britanija)

23 – 25. juni, REX –

Brigitte Grimstad (Norveška)

25 – 27. juni, Narodno pozorište –

Yoshi Oida (Japan/Francuska)

OKRUGLI STO “TRAJANJE I TRANSFORMACIJA”

22 – 24. juna, Narodno pozorište Beograd

“Iskustva savremenog teatra, posebno neinstitucionalnog, i njihova pozicija danas, Umetnička transformacija i traganje za “živim” teatrom, Alternativni duh u institucionalnim oblicima i institucionalni profesionalizam u alternativnim formama organizovanja, Nove forme organizovanja i umrežavanja umetnika, Saradnja sa institucijama i primena iskustava u pedagogiji” su neke od tema okruglih stolova.

Učesnici: Noel Witts, Concept Conference (Velika Britanija) Lena Ekhem, Dagaz Theatre/The Natasha Project (Švedska) Sead Đulić, Mostarski teatar mladih (BIH) Armin Hadžimusić, Mostarski teatar mladih (BIH) Ron Jenkins, Wesleyan University, (SAD) Torgeir Wethal, Odin Teatret, (Danska) Joanna Sherman, Bond Street Theatre (SAD) Del Hamilton, 7 STAGES (SAD) Simon Grabovac, KC Novi Sad – INFANT (Jugoslavija) Nenad Čolić, ANET/Plavo pozorište, (Jugoslavija) David Zinder, Tel Aviv University (Izrael) Juan Loriente, glumac (Španija) Zoran Popović, kritičar (Jugoslavija)

IZLOŽBA PLAKATA DAH TEATRA

Od 15. juna do 27. juna u  Kulturnom centru REX

REALIZACIJU PODRŽALI: Fond za Otvoreno društvo-Beograd, Resaux Est Ouest, PRO HELVETIA, Švajcarska, Ministarstvo za kulturu Republike Srbije, Skupština grada Beograda, Francuski kulturni centar-Beograd, Danska Ambasada-Beograd, Arts International, GEOZAVOD, Elektrodistribucija Beograd