TROJANKE Replika

Projekat saradnje i koprodukcija između DAH Teatra i Artpolisa iz Prištine.

DAH Teatar iz Beograda i Artpolis–Centar za umetnost i zajednicu iz Prištine, kreiraće u saradnji pozorišnu predstavu sa umetnicima iz Kosova i Srbije. Pozorišna predstava TROJANKE–REPLIKA u korežiji Zane Hodže i Dijane Milošević, bazira se na Euripidovoj tragediji TROJANKE. Predstava je proces koji se sastoji od kombinacije radionica, proba, prezentacija, dijaloga u zajednici. Saradnja umetnika iz Srbije i Kosova je dijalog mira, ljubavi i solidarnosti koji može da bude putokaz za nove generacije u oblasti umetnosti i kulture.

Trojanke – Replika je jedna od aktivnosti projekta Culture for Change: Towards better relations between Serbia and Kosovo through Art and Youth Activism / Kultura za promene: Ka boljim odnosima Srbije i Kosova kroz umetnost i omladinski aktivizam, koji podržava Evropska unija a noseći partneri su Helsinški odbor za ljudska prava iz Beograda i Artpolis iz Prištine.

Proces rada na predstavi stimuliše učesnike da kroz umetničke i aktivističke inicijative promovišu rešavanje sukoba i pomirenje među Albancima i Srbima na Kosovu, u Srbiji i u regionu, a na taj način pokazuje da umetnost prevazilazi duboko ukorenjene granice i političke barijere.

Trojanke

Euripidove Trojanke su tragedija stara više od 2500 godina. Njene teme – rat, nasilje nad ženama i decom, raseljavanje, genocid – i dalje su relevantne širom sveta. Trojanke su zato, nažalost,  vrlo savremen komad. Užas koji je opisan, u antičkoj Grčkoj, danas vidimo u mnogim delovima sveta, a  Srbija i Kosovo su prošli to bolno iskustvo u svojoj skorašnjoj istoriji. Zbog toga u projektu tražimo odgovor na arhetipsku situaciju koja se ponavlja, a koju želimo da promenimo – prihvatanje neminovnosti da žena pate i da su žrtve kroz istoriju. Koji su načini te promene? Koje su moguće drugačije reakcije žena, neprihvatanje tog kruga, pobuna?

Kad nepravda postane zakon, otpor postaje obaveza! – Tomas Džeferson

Zajednički rad se odvija u Beogradu u septembru, u Prištini u novembru 2023, i predviđa javne prezentacije rada u oba grada.

Učesnici izvođači u procesu u Beogradu: Blerta Gubetini, Donika Ahmeti, Ismail Kasumi, Ivana Milenović Popović, Labinot Raci, Ljubica Damčević, Mikel Markaj, Milica Petrović, Qëndresa Kajtazi, Zhaneta Xhemajli, Zoran Vasiljević

PRIŠTINA 16-23.NOVEMBAR 2023.

Javna prezentacija u teatru DODONA u Prištini 23. novembra 2023.

Proces zajedničkog rada se nastavio u Prištini razvojem scenskog materijala i dramaturgije je koji je uključio muziku, kostim, dizajn svetla. Nakon prezentacije u Teatru DODONA, održan je razgovor sa publikom koja je emotivno primila scene na oba jezika, albanskom i srpskom.

Fokus umetnika projekta “Trojanke Replika” je na na drugačijim razrešenjem od Euripidovog, koje ne predstavlja žene samo kao žrtve, već podstiče da promislimo zašto je potrebno da žene izadju iz ove uloge i šta je potrebno da se čuje ženski glas. Ženski glas može da donese promenu u strukturi moći koja dominira u celom svetu – patrijarhat. Taj sistem vekovima odobrava opresiju jednih nad drugima – muškarca nad ženom, opresiju nad različitim, nad onim što je drugačije. Sve je jasnije da dok se takav sistem ne razgradi, nama suštinskih promena ka humanijem društvu, bez obzira o kom se radi.

TROJANKE REPLIKA

Po Euripidovim “Trojankama”

Režija: Zana Hoxha i Dijana Milošević

Savremeni tekst: Shpëtim Selmani

Dramaturgija: Jadranka Anđelić i Shpëtim Selmani

Igraju: Blerta Gubetini, Ismail Kasumi, Ivana Milenović Popović, Labinot Raci, Ljubica Damčević, Mikel Markaj, Milica Petrović, Qëndresa Kajtazi, Zoran Vasiljević

Muzika: Liburn Jupoll

Koreograf: Robert Nuha

Video i foto dokumentacija: Butrint Pasha

Artpolis menadžerka produkcije: Venera Ismail

DAH Teatar menadžerka produkcije: Nataša Novaković

Asistentkinja produkcije: Meri Zec

Partneri

Podržano od strane Evropske unije