Okuplja pet partnerskih organizacija iz Irske, Hrvatske, Srbije, Grčke i Španije koje rade sa mladima i to najviše marginalizovanim. Cilj je da se zajednički osmisli novi program „Obuke vršnjačkih ambasadora za evropsku ravnopravnost“, knjiga i digitalna aplikacija.

Nastavni program obuke ambasadora ravnopravnosti osmišljen je kao inovativni program obuke koji koristi kreativne procese pozorišta i nove digitalne tehnologije za promociju demokratije, jednakosti i ljudskih prava. Kurikulum pruža mladima znanje o demokratiji, jednakosti i ljudskim pravima i ulozi EU u promociji ovih pitanja, i razvija niz veština sa mladima kako bi ih obučili kao ambasadore ravnopravnosti.

Održaće se šest međunarodnih partnerskih razmena. Deset edukatora za mlade biće obučeno kako da sprovode nastavni plan i program ambasadora za ravnopravnost sa 200 studenata širom Evrope. Projekat će kulminirati na Međunarodnom simpozijumu za mlade u Dublinu, Irska u oktobru 2021. Aktivnosti su otvorene za edukatore, lidere, nastavnike, pedagoge, moderatore, umetnike, mlade i sve koji su zainteresovani za kreativnu umetnost, omladinski rad i promociji demokratije, jednakosti i ljudskih prava.

PARTNERI: Smashing Times, Dablin/Irska (vodeći), Mirovna grupa mladih Dunav, Vukovar/Hrvatska; KANE, Kalamata/ Grčka; IFES COOP, Valensija/ Španija, DAH Teatar, Beograd/ Srbija;